100 zmian w 18 różnych ustawach – rząd wprowadzi ułatwienia dla przedsiębiorców

Gorące tematy Nieruchomości Państwo Podatki Praca dołącz do dyskusji (265) 10.11.2016
100 zmian w 18 różnych ustawach – rząd wprowadzi ułatwienia dla przedsiębiorców

Maciej Lewczuk

Rząd Premier Beaty Szydło wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców mających wpłynąć na rozwój MŚP i gospodarki Kraju.

Zapowiadane przez Rząd zmiany w prawie i przepisach, które miały za zadanie wpłynąć na rozruch małej i średniej przedsiębiorczości nie do końca podobają się niektórym właścicielom firm. Może obecnie przyjęty projekt ustawy to zmieni. Chodzi o ułatwienia dla przedsiębiorców, ale także o zwolnienie z pozwoleń na budowę niektórych inwestycji.

Zmiana nie będzie kosmetyczna, ale jest jedną z kilku, które ostatecznie mają dać 100 zapowiadanych przez Rząd ułatwień dla przedsiębiorców. W tym projekcie znalazły się zmiany dotyczące 18 ustaw. Najwięcej ułatwień ma być w sferze prawnej, ale mają one na celu rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki Polski.

W prawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zapisy mające chronić przedsiębiorców przed skutkami zmian wykładni przepisów. Dodatkowo powstaną napisane łatwym i zrozumiałym językiem wyjaśnienia przepisów podatkowych. Kontrole podmiotów gospodarczych mają być planowane z uwzględnieniem analizy ryzyka naruszenia prawa. Małe ryzyko to niskie prawdopodobieństwo wystąpienia kontroli. Jeśli w jakimś obszarze w danym przedsiębiorstwie wykonana będzie i zakończy się kontrola, to nie będzie możliwości przeprowadzenia kolejnej, dotyczącej tego samego obszaru. Można będzie w Sądzie Administracyjnym złożyć skargę na przewlekłość kontroli.

W prawie pracy złagodzono niektóre przepisy. W małych firmach (mniej niż 50 pracowników) nie trzeba będzie już tworzyć regulaminów wynagradzania pracowników i regulaminów pracy. Nie trzeba będzie powoływać Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Chodzi między innymi o to, by powstawało więcej miejsc pracy, gdzie będą to stanowiska z umowami o pracę. Pracownicy mogą składać odwołania do sądu w sprawie wypowiadania umów o pracę w terminie do 21 dni, a nie jak było 7. Poprzedni czas był zbyt krótki, by każdy mógł przygotować odpowiednie dokumenty.

W prawie finansowym zmieniono na 2 miliony euro (poprzednio 1,2 miliona) roczny limit przychodów netto, do którego przedsiębiorcy płacący podatek PIT mogli rozliczać się poprzez księgi przychodów i rozchodów. Pełna księgowość sprawiała, że koszty obsługi administracyjno-finansowej rosły wielokrotnie. Dla rozliczających się w formie ryczałtu zwiększono limit rocznego progu przychodów do 250 000 euro (poprzednio 150 000 euro).

W prawie budowlanym niektóre budowy zostaną zwolnione z konieczności starania się o pozwolenie lub zgłoszenie. Zwolnione bedą między innymi parterowe budynki gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych, suszarnie kontenerowe o powierzchni 21 metrów kwadratowych, instalacje klimatyzacyjne, baseny i oczka wodne do 50 metrów kwadratowych budowane przy domach, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych, zatoki parkingowe przy drogach gminnych i powiatowych. Oczekiwanie na sprzeciw dotyczący budowy skrócono do 21 dni (z 30). Jeśli nie będzie decyzji w tym czasie, to można będzie uznać, że sprzeciwu nie ma.

Pełną listę zmian zamieściła na swojej stronie agencja PAP.

Mam nadzieję, że te i dalsze zmiany przepisów wywołają wzrost przedsiębiorczości w Polsce, a nie ucieczkę firm choćby do Czech.