Część pracowników powinna wycofać oświadczenie PIT-2, jeśli nie chce później dopłacać fiskusowi

Finanse Państwo Praca Dołącz do dyskusji (285)
Część pracowników powinna wycofać oświadczenie PIT-2, jeśli nie chce później dopłacać fiskusowi

Część pracowników – w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu – powinna pomyśleć o złożeniu oświadczenia PIT-2. Część jednak powinna je… wycofać. Kiedy wycofanie oświadczenia PIT-2 będzie najrozsądniejszym krokiem?

Oświadczenie PIT-2, czyli oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, warto złożyć w momencie, gdy pracownik chce skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek (od tego roku wzrosła). W 2021 r. było to 113,33 zł miesięcznie. Obecnie – 425 zł.

W oświadczeniu pracownik deklaruje, że nie pobiera renty ani emerytury, nie otrzymuje też świadczeń z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oświadcza również, że nie osiąga dochodów z najmu czy dzierżawy. Dzięki oświadczeniu pracodawca może obniżyć zaliczkę odprowadzaną na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza wyższą pensję co miesiąc, ale jednocześnie – brak zwrotu z PIT.

Jak jednak alarmuje „DGP”, czasem najlepszym rozwiązaniem może być nie złożenie, a wycofanie oświadczenia PIT-2. Dotyczy to pracowników, którzy złożyli takie oświadczenie już w przeszłości, a znaleźli się w jednej z dwóch sytuacji.

Wycofanie oświadczenia PIT-2: kto powinien to rozważyć?

„DGP” zauważa, że w złej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które złożyły deklarację u kilku pracodawców. W takim wypadku warto rozważyć wycofanie oświadczenia PIT-2 i zostawienie go tylko u jednego pracodawcy. O wycofaniu oświadczenia powinny też pomyśleć osoby, które założyły firmę i rozliczają się według skali podatkowej. Gazeta ostrzega, że w innym wypadku pracownicy znajdujący się w jednej z tych dwóch sytuacji mogą być zmuszeni do dopłacenia podatku po zakończeniu roku.

Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych w kilku firmach, należy pamiętać, że ulgę podatkową można stosować tylko w jednej firmie – co oznacza, że gdy oświadczenie PIT-2 zostało złożone w kilku zakładach, pracownik powinien wybrać ten, ktory jest właściwy do stosowania kwoty wolnej od podatku.

Co z kolei z pracownikami, którzy oprócz etatu postanowili założyć działalność gospodarczą? W tym przypadku również wycofanie PIT-2 u pracodawcy będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ działalność gospodarcza ma pierwszeństwo pod względem rozliczania kwoty wolnej od podatku.

W obu sytuacjach – jeśli pracownik nie wycofa oświadczenia – może zatem dojść do sytuacji, gdy będzie pomniejszać zobowiązania podatkowe z więcej niż jednego źródła. To z kolei poskutkuje niedopłatą w zeznaniu rocznym i koniecznością dopłaty podatku.

Można zatem podsumować, że jeżeli ktoś jeszcze nie składał oświadczenia PIT-2, a pracuje na etacie i nie uzyskuje dochodów z innych źródeł, powinien takie oświadczenie złożyć. Jeśli jednak składał je już w przeszłości, a pracuje w kilku firmach lub ma dodatkowo własną działalność, powinien takie oświadczenie wycofać.