Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie podstawa wymiaru składek ZUS. Zmiany obejmą też składkę zdrowotną

Firma Dołącz do dyskusji
Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie podstawa wymiaru składek ZUS. Zmiany obejmą też składkę zdrowotną

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że wyższe wynagrodzenie minimalne za pracę w przyszłym roku (a podwyżka nastąpi dwukrotnie) skutkuje tym, że wyższa będzie również podstawa wymiaru składek ZUS w 2023 r. To z kolei przełoży się bezpośrednio na wysokość preferencyjnych składek ZUS czy minimalnej składki zdrowotnej. 

Wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2023 r.

Wiadomo już na pewno, że minimalne wynagrodzenie w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie. Od 1 stycznia będzie ono wynosić 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca – już 3600 zł brutto. Dla przedsiębiorców, u których część pracowników zarabia najniższą krajową, oznacza to dodatkowe obciążenie.

Warto jednak pamiętać, że podwyżka płacy minimalnej ma też inne skutki – jednym z nich jest wyższa podstawa wymiaru składek ZUS w 2023 r. To natomiast wpłynie m.in. na wysokość preferencyjnego ZUS dla przedsiębiorców. Podstawą wymiaru składek dla preferencyjnego ZUS jest bowiem co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. To z kolei oznacza, że od 1 stycznia 2023 r. podstawa ta wyniesie 1047 zł, natomiast od 1 lipca – 1080 zł. Tym samym wysokość składki preferencyjnej ZUS dla początkujących przedsiębiorców (ulgową składkę można płacić w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności) wyniesie – wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe:

  • 331,26 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.,
  • 341,72 zł w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

To oznacza wzrost preferencyjnego ZUS w pierwszym półroczu 2023 r. odpowiednio o 45,55 zł miesięcznie względem 2022 r. oraz wzrost o 56,01 zł miesięcznie w drugim półroczu. To oczywiście relatywnie niewielka podwyżka, jednak warto pamiętać, że to wyłącznie wysokość preferencyjnych składek ZUS, czyli składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy muszą doliczyć wysokość składki zdrowotnej, a od 1 stycznia tego roku obciążenie z tego tytułu znacząco się zwiększyło (przynajmniej w większości przypadków).

Podwyżka płacy minimalnej to również wyższa minimalna składka zdrowotna

Jeśli chodzi zresztą o składkę zdrowotną, to warto zwrócić uwagę na to, że wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa na jeszcze jedną kwestię – czyli właśnie wysokość minimalnej składki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami, kwota tej składki nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (czyli 1 lutego). Minimalną składkę zdrowotną płacą przedsiębiorcy uzyskujące bardzo niskie dochody lub ci, którzy ponieśli stratę. Ze względu na fakt, że w pierwszej połowie roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3490 zł, minimalna składka zdrowotna wzrośnie do 314,10 zł.