Zwolnienie lekarskie nie uchroni cię przed rozwiązaniem umowy o pracę

Praca dołącz do dyskusji (148) 05.11.2019
Zwolnienie lekarskie nie uchroni cię przed rozwiązaniem umowy o pracę

Joanna Majkowska

W okresie wypowiedzenia pracownicy często udają się na zwolnienie lekarskie. I to z różnych powodów. Niektórzy liczą na to, że będą mogli tym samym przedłużyć okres wypowiedzenia, a więc i pobierania świadczeń. Jeszcze innym wydaje się, że w ten sposób wypowiedzenie będzie można uznać za bezskuteczne. A jak jest w rzeczywistości?

Chorego pracownika skutecznie zwolnić nie można

Rzeczywiście – pracownik na zwolnieniu lekarskim będzie podlegał ochronie. Nieobecność spowodowana chorobą musi zaistnieć jednak już w dacie złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia, by było ono bezskuteczne. Ochronie pracownik podlega także, gdy pojawi się w pracy jedynie w celu złożenia zaświadczenia lekarskiego lub pójścia do lekarza zakładowego. Inaczej wygląda jednak sytuacja pracodawcy. Osoba przebywająca na L4 może wręczyć mu wypowiedzenie skutecznie.

Zwolnienie lekarskie nie zawsze uchroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę

L4 nie pozwoli jednak uczynić skutecznie złożonego wypowiedzenia nieważnym. Jeśli zostało ono wcześniej wręczone pracownikowi, pójście następnie do lekarza i otrzymanie zwolnienia nawet na dzień obejmujący wypowiedzenie tego nie zmieni. Liczy się skuteczność doręczenia. Jeśli więc obecność pracownika w pracy zostanie odnotowana, wypowiedzenie zostanie mu wręczone przy świadkach albo pracownik sam podpisze jego odbiór, zwolnienie lekarskie podczas wypowiedzenia tej sytuacji nie zmieni.

Gdy zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż cały okres wypowiedzenia

Może zdarzyć się także sytuacja, w której zwolnienie lekarskie będzie obowiązywało na czas dłuższy niż okres wypowiedzenia. Oczywiście nie oznacza to, że stosunek pracy ulegnie przedłużeniu. W przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wielu nadużyć. Wygaśnie on w momencie przewidzianym w wypowiedzeniu. Jeśli w tym czasie pracownik nadal będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego przejdzie w całości na ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą też przekazywane kolejne zwolnienia lekarskie, jeśli takie zostaną wystawione.

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika w trakcie wypowiedzenia

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że pójście na zwolnienie lekarskie podczas wypowiedzenia uprawnia go do takiego samego wynagrodzenia jak pozostałych pracowników. Będzie przysługiwać mu także prawo do zasiłku chorobowego tej samej wysokości co przed okresem wypowiedzenia, a nawet gdy niezdolność do pracy wystąpiła już po zakończeniu stosunku pracy. W tej ostatniej sytuacji muszą być jednak spełnione dwa warunki:

  •  pracownik zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby;
  • choroba trwała nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni

Czasem skuteczne rozwiązanie umowy o pracę przy nieobecności pracownika jest możliwe

Kodeks pracy przewiduje jednak kilka sytuacji, w których pracodawca mimo nieobecności pracownika będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

  1. jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
  2. w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

148 odpowiedzi na “Zwolnienie lekarskie nie uchroni cię przed rozwiązaniem umowy o pracę”

  1. Witam, od 30 .03 jestem na zwolnieniu, umowę miałam na czas określony do 08.05 ( miała być przedłużona , jednak tak się nie stało). L4 nadal trwa. Wypowiedzenia nie otrzymałam. Firma chce abym przyjechała w trakcie trwającego L4 i zdała klucze, biurko itd i oczywiście podpisała dokumenty o braku stosunku pracy. Czytając artykuły już nie wiem czy pracodawca słusznie uważa że już nie jestem pracownikiem bo czas umowy sie skonczyl, czy po ustaniu L4 dopiero może te czynności dopełnić ? ( okres wypowiedzenia zaczął się w trakcie mojego L4.)

    • Jeżeli miałaś umowę na czas określony do 08.05 . to tego dnia ona wygasła automatycznie i pracodawca nie musiał wręcza żadnego wypowiedzenia . Wystawia tylko świadectwo pracy o zakończeniu umowy z art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy i tyle .A zwolnienie lekarskie przejmuje ZUS .Pod warunkiem ,że sama zgłosisz fakt kontynuowania zwolnienia lekarskiego na odpowiednim formularzu i nie może być ani jednego dnia przerwy.

  2. Czy przysluguje prawo do zasilku chorobowego, jesli pracownik jest zatrudniony na umowe o prace mniej niz pol roku, a wczesniej u tego samego pracodawcy mial kilka miesiecy umowe zlecenia? Obie umowy razem daja troche ponad pol roku zatrudnienia u tego samego pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *