Czy można wystawić mandat osobie nietrzeźwej?

Codzienne Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (105)
Czy można wystawić mandat osobie nietrzeźwej?

Skuteczny w świetle prawa mandat to taki, który przyjęła osoba ukarana. Przyjęcie mandatu to oświadczenie naszej woli. Czy wobec tego możemy je skutecznie złożyć, będąc pod wpływem alkoholu? Czy można wystawić mandat osobie nietrzeźwej? Odpowiedź tak naprawdę nie jest jednoznaczna.

Prawo odmowy przyjęcia mandatu

Pewnie każdy z nas wie, że mandatu można nie przyjąć. Popełniamy wykroczenie, policja ma prawo ukarać nas za nie mandatem, ale jeśli odmówimy jego przyjęcia, sprawa trafia do sądu, który bada sprawę. Skuteczne wystawienie mandatu jest równoznaczne z naszą wyraźną zgodą. Ta natomiast musi być wyrażona świadomie. I tu dochodzimy do sedna problemu. Przyjmuje się, że mandat może być wystawiony tylko, jeżeli wyraźnie się na to zgodzimy. Milczenie w tym wypadku powinno być uznane za odmowę. Jak potraktować więc osobę, która nie jest w stanie takiej zgody wyrazić, bo np. jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków?

W mojej opinii taki mandat nie powinien być wystawiony. Niestety większość policjantów nie będzie miała z tym problemu. Dlaczego według mnie taki mandat nie powinien być wystawiany? Z prostej przyczyny – przyjęcie mandatu to oświadczenie naszej woli. Aby było ważne, musi być wyrażone świadomie. O takiej świadomości nie możemy mówić jeśli jesteśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków czy na skutek choroby psychicznej. Właściwie mowa tu o każdym stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Skoro więc nie możemy wtedy legalnie sprzedać naszego domu, dlaczego mamy decydować o ukaraniu nas?

Można wystawić mandat osobie nietrzeźwej

Niestety rzeczywistość sobie a prawo sobie. W świetle przepisów tak naprawdę nie ma jednoznacznego zakazu karania mandatem w takiej sytuacji. Przyjmuje się więc, że jest to dopuszczalne. Jedyną furtką w takiej sytuacji, oczywiście dla funkcjonariuszy, jest skorzystanie z terminu na podjęcie czynności wyjaśniających. Taki mandat może być wystawiony w ciągu 60 dniu od ujawnienia sprawcy. Wydaje się, że takie rozwiązanie może być satysfakcjonujące dla obu stron. Osoba popełniająca wykroczenie będzie miała czas na dojście do siebie, a samo nałożenie mandatu nie będzie budzić kontrowersji.

Czy od mandatu można się odwołać?

Otrzymanie mandatu w stanie nietrzeźwości niestety nie będzie automatycznie skutkowało jego uchyleniem. Właściwie w obecnym stanie prawnym jest to bardzo mało prawdopodobne. Oczywiście nie oznacza to, że nie można próbować. Przepisy dają nam taką możliwość. W ciągu 7 dni od przyjęcia mandatu, czyli jego uprawomocnienia się, możemy złożyć do sądu rejonowego odwołanie.