Przedsiębiorcy muszą przygotować się na masowe kontrole. PIP zdradza swoje plany

Firma Praca Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy muszą przygotować się na masowe kontrole. PIP zdradza swoje plany

partner-logo

W bieżącym roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) planuje przeprowadzić imponującą liczbę 60 tys. kontroli, mających na celu nadzór nad różnymi sektorami gospodarki. Działania obejmą szeroki zakres podmiotów – od pracodawców, przedsiębiorców, przez pracowników, rolników indywidualnych, aż po uczniów, w tym studentów.

PIP zamierza skupić się na monitorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz regulacji związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego.

Priorytetowe obszary kontroli

W 2024 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie nowych regulacji prawnych. Pod lupę wezmą zwłaszcza przepisy dotyczące praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem, stosunkiem pracy, pracą zdalną i aktualizacje dotyczące kontroli trzeźwości pracowników oraz standardów ergonomicznych.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, jednak czasami pracodawcy mogą zostać poinformowani o terminie i zakresie kontroli, zwłaszcza gdy ta informacja nie wpłynie na przebieg inspekcji.

Do kontroli PIP-u warto się przygotować

Pracodawcy powinni być przygotowani na wizytę inspektorów, zwłaszcza w zakresie dokumentacji BHP. Należy sprawdzić, czy prowadzona dokumentacja jest kompletna i uporządkować ją tak, aby nie utrudniać pracy inspektorowi.

Do najczęściej sprawdzanych dokumentów należą teczki pracownicze, regulaminy pracy, wynagrodzenia, a także rozległa dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa, łącznie z instrukcjami, procedurami, oceną ryzyka zawodowego, protokołami opisującymi okoliczności wypadków przy pracy oraz dokumentacją maszyn w zakresie ich bezpiecznego użytkowania przez pracowników.

Skutecznym narzędziem wspierającym przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do wymagań bezpieczeństwa pracy jest audyt behawioralny BHP. To szansa na głębsze zrozumienie aktualnego stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy, łącznie z weryfikacją mechanizmów działania i ochrony w firmie połączona z treningiem pracowników w zakresie właściwych zachowań minimalizujących ryzyko wypadków.

Audyt BHP – inwestycja w bezpieczeństwo

Audyt BHP wykracza poza spełnianie minimalnych wymagań prawnych i uchodzi za istotne narzędzie do identyfikacji przyczyn wypadków przy pracy. Liczba osób poszkodowanych w takich wypadkach – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – wzrosła o 7,5 proc. od stycznia do września 2023 roku w porównaniu z tym okresem w poprzednim roku.

Taki audyt otwiera drogę do zrozumienia motywacji i postaw pracowników poprzez podejście typu „human 2 human”, zarazem kształtując środowisko pracy w kierunku poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników.

Audyt behawioralny BHP jest inwestycją w bezpieczną przyszłość i w najcenniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa – pracowników. Co więcej, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo podwładnych zyskuje na znaczeniu i jest elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej, budowania zaufania do marki oraz przyciągania pracowników priorytetowo traktujących bezpieczeństwo w miejscu pracy.