Niektórzy pracodawcy nie chcą dawać pracownikom obiadów, bo mogliby się w ich trakcie zmawiać na podwyżki

Praca Dołącz do dyskusji
Niektórzy pracodawcy nie chcą dawać pracownikom obiadów, bo mogliby się w ich trakcie zmawiać na podwyżki

W obliczu rosnących oczekiwań pracowników wobec swoich pracodawców, oferowanie posiłków w miejscu pracy stało się tematem szeroko dyskutowanym. Badanie przeprowadzone przez SmartLunch, firmę cateringową od żywienia z dofinansowaniem pracodawcy, rzuca światło na wpływ takiego benefitu na zadowolenie, efektywność pracy oraz preferencje i nawyki żywieniowe pracowników. 

Zaskakujące może być, że aż 40% ankietowanych uważa regularne spożywanie posiłków za czynnik wpływający na efektywność w pracy. Co więcej, dla jednej czwartej badanych, dostęp do jedzenia na miejscu pracy jest kluczowym aspektem przy wyborze pracodawcy. Te dane pokazują, jak ważne dla pracowników stało się zapewnienie przez pracodawcę odpowiednich warunków do spożywania posiłków.

Jednakże, niepokojącym jest fakt, że 17% pracowników zjada obiady w miejscach nieprzystosowanych do tego celu, co podkreśla potrzebę większego zaangażowania ze strony pracodawców w zapewnienie odpowiednich przestrzeni. Mateusz Tałpasz, CEO SmartLunch, zauważa, że mimo wysiłków na rzecz poprawy sytuacji konsumpcyjnej  pracowników, istnieje jeszcze dużo miejsca na poprawę.

Pracownik lubi jak pracodawca sypnie kapustą (dosłownie)

Dostęp do posiłków w pracy jest nie tylko doceniany przez pracowników, ale także ma znaczący wpływ na ich postrzeganie pracodawcy. Dla 60% badanych jest to „miły dodatek”, a dla 10% znacząco poprawiło to ich postrzeganie firmy. To wskazuje na to, że takie benefity mogą być kluczowym elementem w budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Przerwy obiadowe są również szansą na odpoczynek i integrację z zespołem. Dla 36% ankietowanych jest to czas na odstresowanie, a dla 33% okazja do integracji ze współpracownikami. Warto zauważyć, że 35% pracowników spożywa posiłki w kantynie, co pokazuje, jak ważne jest zapewnienie odpowiednich miejsc do spożywania posiłków, które wspierają zarówno zdrowe nawyki żywieniowe, jak i aspekt społeczny przerw obiadowych.

Ciekawe jest również to, że wybory żywieniowe pracowników w pracy różnią się od tych dokonywanych w domu. Czterech na dziesięciu ankietowanych przyznaje, że ich decyzje żywieniowe w miejscu pracy różnią się od domowych preferencji, co może wskazywać na wpływ oferowanych opcji żywieniowych oraz dostępności zdrowych lub mniej zdrowych pokarmów.

Pracodawca czasem musi zapewnić posiłek

Ale dotyczy to sytuacji, w których mówimy o pracy fizycznej i to też nie każdego rodzaju. Tymczasem w przypadku pracy biurowej nie jest to standardem (czytaj też: Praca biurowa to spełnienie marzeń i ambicji wielu osób, ale to fachowcy od pracy technicznej robią dzisiaj karierę i pieniądze). Z badania przeprowadzonego przez firmę cateringową (a więc zainteresowaną w sprawie) wynika jednak, że mogłaby to być jedna z najwspanialszych form uhonorowania pracownika przez firmę. Z drugiej strony spotkałem się już z poglądami, że tego typu inicjatywy niepotrzebnie rozwadniają atmosferę w firmie, pracownicy spiskują podczas posiłków przeciwko swojemu szefostwu, a na dodatek potrafią jeszcze wybrzydzać na jakość i wybór serwowanych dań. Badanie zdaje się jednak temu zaprzeczać, racjonalny wydaje się tylko argument o organizowaniu miejsca.

Dostęp do posiłków w miejscu pracy jest znaczącym benefitem, który może wpływać na efektywność pracy, zadowolenie pracowników oraz ich decyzję o wyborze pracodawcy. Ważne jest, aby pracodawcy nie tylko oferowali jedzenie, ale również zapewniali odpowiednie warunki do jego spożywania, co może przyczynić się do poprawy dobrostanu pracowników i wspierać ich integrację oraz zdrowe nawyki żywieniowe. W obliczu tych danych, jasne staje się, że inwestycja w dobrostan pracowników, w tym w jakość i dostępność posiłków, przynosi wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.