Lepiej oddać swojego ciała nie można – nauce. Oddanie ciała na cele naukowe – jak dokonać aktu przekazania zwłok?

Codzienne dołącz do dyskusji (75) 01.01.2018
Lepiej oddać swojego ciała nie można – nauce. Oddanie ciała na cele naukowe – jak dokonać aktu przekazania zwłok?

Justyna Bieniek

Oddanie ciała na cele naukowe. Zmarli uczą żywych – mówi łacińska sentencja. Aby miała ona potwierdzenie w faktach, potrzebne są jednak ofiary, które nie zawsze mają postać symboliczną. Nie jest to może nadto optymistyczny temat, ale nowy rok, nowe postanowienia, a śmierć jest przecież elementem życia. 

Są osoby, które chcą zadecydować o tym co stanie się z ich ciałem po śmierci, a ono niekoniecznie musi zostać pochowane. Przynajmniej nie od razu. Ciało osoby zmarłej może posłużyć studentom medycyny. Warunkiem jego przekazania do jednej z polskich Akademii Medycznych jest podpisanie Aktu donacji.

Oddanie ciała na cele naukowe – akt donacji

Czym jest donacja? Donacja to darowizna. Czyli dobrowolne przekazanie ciała na cele naukowe. Akt donacji jest więc pisemnym oświadczeniem woli, w którym podpisująca go osoba oświadcza, że jej wolą jest, aby po śmierci jej ciało zostało przekazane do wybranej przez nią Akademii Medycznej.

Akt przekazania zwłok można znaleźć na stronach internetowych wydziałów medycznych lub uzyskać w sekretariacie uczelni. W oświadczeniu należy podać podstawowe dane oraz wskazać dwie osoby, które zawiadomię uczelnię o śmierci darczyńcy. Sam Akt po wypełnieniu musi być podpisany, a podpis potwierdzony przez notariusza. Ostatnim krokiem jest przesłanie oryginału dokumentu do uczelni.

Złożenie aktu musi odbyć po wcześniejszym porozumieniu z uczelnią. Liczba miejsc jest ograniczona. Każda uczelnia określa jaką ilość zwłok może przyjąć na kilka lat do przodu. Jeśli więc limit miejsc jest wyczerpany, akademia nie przyjmie oświadczenia.

W szczególnych sytuacja uczelnia może również odmówić przyjęcia zwłok, nawet po przyjęciu oświadczenia. Ma to miejsce w przypadku zaawansowanego procesu rozkładu ciała albo zgonu za granicą.

Oddanie ciała na cele naukowe – akt przekazania zwłok

Kto i dlaczego decyduje się na donację? Akt donacji jest darmowy, spadkobiercy nie otrzymają więc z tego tytułu żądnego wynagrodzenia. To jednak nie pieniądze są powodem dla którego niektórzy decydują się na darowiznę. Oprócz czysto ideowych pobudek, związanych z chęcią przysłużenia się nauce i zrobienia czegoś wartościowego. Wymieniane są również inne – bardziej materialne powody. Często takie rozwiązanie oszczędza kłopotów bliskim zmarłego. Nie ponoszą oni kosztów pogrzebu. Uniwersytet na własny koszt zabezpiecza i przewozi ciało, a po jego wykorzystaniu dokonuje pochówku. W jakimś stopniu jest to również związane z niskim zasiłkiem pogrzebowym, 4 tysiące zł. to suma, która na ogół nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy, a akt przekazania zwłok

Ciekawą kwestią w przypadku oddania zwłok, jest wypłata zasiłku pogrzebowego. Generalnie zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie która pokryła koszty pogrzebu. Nie jest jednak powiedziane, że pogrzeb nie może mieć charakteru symbolicznego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2011 roku do pochówku nie są potrzebne zwłoki. Pochówek może być również symboliczny, takie pożegnanie również wiąże się z wydatkami, które mogą być pokryte przez zasiłek. Do wypłaty zasiłku konieczne jest więc przedstawienie kosztów jakie zostały poniesione w związku z symbolicznym pożegnaniem zmarłego.

75 odpowiedzi na “Lepiej oddać swojego ciała nie można – nauce. Oddanie ciała na cele naukowe – jak dokonać aktu przekazania zwłok?”

  1. cel bardzo szczytny i przemawia do mnie osobiście, natomiast ciekawi mnie jaki pogląd mają na sprawę np. katolicy, w kontekście obiecanego zmartwychwstania – czy nie ma tu sprzeczności? Zwłaszcza w kraju balansującym na granicy kraju wyznaniowego jakim jest Polska.

    • Donacja na cele naukowe nie ma sprzeczności „w kontekście obiecanego zmartwychwstania”. Sz.P. nie doczytał Nowego Testamentu, Św. Paweł tłumaczy: zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe (1 Kor 15, 44).
      Św. Paweł, mówiąc o relacji ciała ziemskiego do zmartwychwstałego, używa różnych antytez: zniszczalne i niezniszczalne, niechwalebne i chwalebne, słabe i mocne, zmysłowe i duchowe.

  2. Jestem chora na chorobę ultrarzadką, jestem jedyna z tym typem choroby. Chciałabym oddać ciało na badania, ale nie wychodzę z domu i nie stać mnie na notariusza. Nie ma jakiejś opcji dla takich osób? W Polsce nie ma w ogóle diagnostyki tej choroby, a lekarze nic o niej nie wiedzą, powinni się czegoś nauczyć z mojego ciała, a każą samodzielnie opłacać notariusza? :(

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *