Odwołali Twój lot i przez to musiałeś anulować inny bilet, a w jego miejsce kupić droższy – kto za to zapłaci?

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (451)
Odwołali Twój lot i przez to musiałeś anulować inny bilet, a w jego miejsce kupić droższy – kto za to zapłaci?

W przypadku odwołania lotu tracimy nasz cenny czas oraz pieniądze. Należy nam się, co do zasady, rekompensata od przewoźnika, który odwołał lot. 

Co jednak w przypadku wykupienia dwóch następujących po sobie lotów u innych przewoźników, gdy jesteśmy zmuszeni do przebukowania drugiego (albo kolejnego) z lotów? Czy, a jeśli tak to w jakich sytuacjach, mamy prawo do odszkodowania?

Odwołali lot – odszkodowanie za dodatkowe wydatki

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy. Rozpatrywał on sytuację, w której klientka Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. domagała się od nich zapłaty różnicy pomiędzy ceną biletu, który kupiła w amerykańskich liniach lotniczych, a ceną, którą ostatecznie za bilet zapłaciła, gdyż LOT S.A. odwołując lot uniemożliwił jej terminowe skorzystanie z pierwszego biletu zakupionego w amerykańskich liniach.

Czytaj też: Odwołali lub opóźnili lot? O odszkodowanie jest łatwiej, niż myślisz!

Powódka uznała, że wyłącznie LOT S.A. ponosi winę za zaistniałą sytuację, gdyż to jego opóźnienie spowodowało, że musiała kupić inny droższy bilet.

Wydaje się, że logicznie rozumując to LOT odpowiada za powstałą szkodę. Jednakże, owe myślenie intuicyjne okazuje się zawodne wobec treści art. 12 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. L z 2004 r., nr 46, poz. 1), zgodnie z którym odszkodowanie nie przysługuje jeśli o odwołaniu lotu podróżny został poinformowany, co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu (w niniejszej sprawie były to trzy tygodnie).

Sprawa wydaje się więc banalna, jednakże należy wskazać, że w pierwszej instancji powódka sprawę wygrała, a Sąd Rejonowy przyjął, że w takiej sytuacji powódka mogła dochodzić tzw. roszczeń uzupełniających. Sąd Najwyższy, a także Sąd II instancji nie podzielił jednak takiego stanowiska.

Interpretacja taka wydaje się zbyt zawężająca i nieprawidłowa, jednakże ze znaczną dozą pewności można wskazać, że sądy będą orzekały zgodnie z powyższym wyrokiem SN. Na zasadzie przeciwieństwa można wskazać, że jeżeli o odwołaniu lotu dowiemy się później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem wylotu to odszkodowanie w takiej sytuacji będzie nam przysługiwać.

Jeśli masz wątpliwości dotyczą w/w lub innego zagadnienia, możesz skonsultować się z prawnikiem. Na przykład za pomocą adresu kontakt@bezprawnik.pl, pod którym uzyskasz płatną poradę prawną od doświadczonych prawników.