Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka? Ile kosztuje paszport i jakich dokumentów potrzebujemy?

Codzienne Rodzina dołącz do dyskusji (13) 11.03.2019
Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka? Ile kosztuje paszport i jakich dokumentów potrzebujemy?

Justyna Bieniek

Podobnie jak dorosły wyjeżdżający poza państwa UE, tak i dziecko musi posiadać paszport. Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka? Kto może złożyć wniosek o paszport dla dziecka i jaki jest koszt jego wyrobienia?

Jak wyrobić paszport dla dziecka?

Podobnie jak w przypadku paszportu dla osoby dorosłej, tak i w przypadku paszportu dla dziecka należy odpowiedni wniosek złożyć we właściwym urzędzie wojewódzkim albo jego delegaturze. Dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku. Jednak jeżeli ma mniej niż 5 lat, jego obecność nie jest wymagana. W jego imieniu wniosek składają rodzice – oboje muszą być obecni – lub opiekunowie prawni, podobnie jak rodzice, oboje muszą być obecni przy składaniu wniosku.

Istnieją wyjątki, które pozwalają na złożenie wniosku tylko przez jednego z rodziców lub opiekunów. Biedzie miało to miejsce, gdy drugi rodzic lub opiekun:

  • zgodzi się na to i potwierdzi to na piśmie podpisem potwierdzonym przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego,
  • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • jeden z rodziców nie żyje.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Koszt wyrobienia paszportu dla dziecka w przeciwieństwie do paszportu dla osoby dorosłej jest dużo niższy. Zależy on jednak od jego wieku. Jeżeli dziecko ma mniej niż 5 lat, wynosi on 30 zł. W przypadku rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – 15 zł. Jeżeli dziecko ma od 5 do 13 lat, wyniesie on 60 zł. 30 zł – jeśli posiada dokument uprawniający do ulgi, na przykład legitymację szkolną, a 15 zł – jeśli okazana zostanie Karta Dużej Rodziny.

Najwięcej trzeba zapłacić za wyrobienie paszportu dla dziecka w wieku od 13 do 17 lat. Jego koszt to w takiej sytuacji 140 zł, 70 zł po skorzystaniu z ulgi, na przykład po okazaniu legitymacji szkolnej, a 35 zł po okazaniu Karty Dużej Rodziny.

Za paszport nie zapłaci dziecko przebywające w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, którego wyjazd jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją. Kosztów nowego paszportu nie poniesie również dziecko, którego paszport ma wadę techniczną (na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora).

Podobnie jak w przypadku paszportu dla osoby dorosłej, tak i w tym przypadku również można liczyć na zniżkę. Jeżeli zmienił się wygląd dziecka lub zmieniły się jego dane, np. nazwisko. Będzie ona udzielona również, jeżeli w paszporcie dziecka nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple.

Należy pamiętać, że wyrobienie paszportu z powodu straty lub zniszczenia z własnej winy wiąże się z trzykrotnie wyższą opłatą. Rodzice zapłacą za niego 90 zł.

Jakie dokumenty przygotować?

W przypadku wyrabiania paszportu dla dziecka dokumenty są właściwie tożsame z tymi składanymi w przypadku zwykłego paszportu. Będzie to wniosek, zdjęcie, dowód opłaty, dotychczasowy paszport, Karta Dużej Rodziny.
Sprawa komplikuje się, jeżeli tylko jeden z rodziców składa wniosek. Będzie on musiał przedstawić również:

  • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego – potwierdzoną przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego.

Albo jeden z poniższych dokumentów:

  • orzeczenie sądu, zawierające informację, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,
  • zupełny odpis aktu urodzenia dziecka — jeśli ojciec jest nieznany,
  • akt zgonu drugiego rodzica.

Jeżeli urzędnik przyjmujący wniosek będzie miał wątpliwości co do tożsamości dziecka lub w przedstawionych dokumentach będą znajdować się sprzeczne dane, wtedy może poprosić o inne dokumenty, takie jak: skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Czas oczekiwania na paszport

Czas wyrobienia paszportu to około 30 dni. Sprawdzenia, czy paszport jest już gotowy, można dokonać albo przez stronę internetową Sprawdź czy twój paszport jest już gotowy, albo dzwoniąc do urzędu. W obu rozwiązaniach należy podać numer sprawy nadany w momencie składania wniosku.

Odbioru paszportu może dokonać tylko jeden z rodziców. Paszport dziecka jest ważny tylko 5 lat. Z kolei procedurę tego jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka opisaliśmy w osobnym artykule.