PKO BP pracuje nad tym, by Jednolity Plik Kontrolny przydał się nie tylko państwu, ale także klientom banku

Biznes Finanse Firma dołącz do dyskusji (6) 11.02.2019
PKO BP pracuje nad tym, by Jednolity Plik Kontrolny przydał się nie tylko państwu, ale także klientom banku

Edyta Wara-Wąsowska

Jednolity Plik Kontrolny nie należy raczej do ulubionych reform przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Możliwe jednak, że część z nich już wkrótce będzie patrzeć na reformę nieco przychylniej, ponieważ PKO BP chce wykorzystać JPK do…poprawy obsługi klienta.

PKO BP chce wykorzystać JPK

Jednolity Plik Kontrolny budzi mieszane emocje – chociażby dlatego, że przedsiębiorców dochodzą słuchy, że pomyłka w JPK może ich słono kosztować. Tymczasem PKO BP chce wykorzystać JPK na swój sposób. Bank jako pierwszy planuje przy pomocy Jednolitych Plików Kontrolnych usprawnić proces obsługi klientów. Od 11 lutego osoby, które jednocześnie są klientami Centrum Bankowości Przedsiębiorstw mogą przekazywać JPK do banku poprzez serwisy transakcyjne iPKO i iPKO Biznes. Czyli całkowicie zdalnie. Wprowadzenie takiej możliwości ma pomóc w ograniczeniu zbędnych formalności i w przyspieszeniu procesu decyzyjnego. Tym samym obsługa kredytowa ma być szybsza i sprawniejsza. Wiceprezes PKO BP Rafał Antczak twierdzi również, że

Dodatkową zaletą składanych systematycznie deklaracji będzie brak konieczności przedkładania dokumentów finansowych w innych spółkach Grupy Kapitałowej PKO. Jest to nasza kolejna odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, z gwarancją bezpieczeństwa i wygodą jakiej od nas oczekują.

Centrum Bankowości Przedsiębiorstw nabiera rozpędu

Centrum Bankowości Przedsiębiorstw jest stosunkowo młode, ponieważ działa dopiero od kwietnia 2018 r. Powoli jednak CBP nabiera wiatru w żagle i oferuje coraz to nowe usługi. Obsługuje przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się rocznym przychodem w wysokości od 5 do 30 mln zł. Zespół Centrum tworzą m.in. mobilni doradcy i dedykowani analitycy. Głównym zadaniem CBP jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców – zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym. Już w zeszłym roku zdecydowano się umożliwić podpisywanie umów kredytowych przez pracowników banku przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki temu przedsiębiorcy mogli oszczędzić czas, który poświęciliby na wizycie w banku i dopełnieniu wszelkich formalności. Zdalne przekazywanie JPK do banku ma być kolejnym krokiem ułatwiającym przedsiębiorcom życie. Tym samym PKO BP pokazuje też, że mocno stawia na szeroko pojętą cyfryzację w bankowości.