Synowi Jasiowi dom, wnuczce Zosi samochód. Czy taki testament jest skuteczny i zgodny z prawem?

Rodzina dołącz do dyskusji 20.11.2021
Synowi Jasiowi dom, wnuczce Zosi samochód. Czy taki testament jest skuteczny i zgodny z prawem?

Justyna Bieniek

Co napisać w testamencie? Jak powinien brzmieć testament, jakich słów użyć? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest znaleźć w Internecie dostępny wzór testamentu. Nie zawsze odpowiada on jednak na nasze pytania. Sposób wyrażani ostatniej woli dość precyzyjnie określają przepisy, nie zawsze więc to, jak wyobrażamy sobie spisanie naszej ostatniej woli, będzie skuteczne w rzeczywistości.

Co napisać w testamencie?

Jest kilka powodów, dlaczego warto spisać testament. Z całą pewnością daje on nam poczucie, że nasze sprawy są uporządkowane. Przez to, że jesteśmy karmieni dość filmowym wyobrażeniem o jego treści, wiele osób ma mylne wyobrażenie, jak powinien zostać sporządzony. Nie ma tutaj znaczenia czy chodzi o testament własnoręczny, czy sporządzony u notariusza. Chociaż w przypadku tego ostatniego zostaniemy pouczeni, jak nasza ostatnia wola powinna brzmieć.

Myśląc o spisaniu testamentu, wiele osób wyobraża sobie, że już na tym etapie będzie musiało podjąć decyzję, co komu daje. Z tego powodu część tych osób wstrzymuje się z jego sporządzeniem. Jest to błąd. Zgodnie z przepisami testament określa udział w spadku, określenie poszczególnych składników jest możliwe dopiero w trakcie działu spadku.

Synowi Jasiowi dom, wnuczce Zosi samochód

Co stanie się jeżeli nasz testament zostanie napisany w takim brzmieniu? Oczywiście nie będzie oznaczało, że automatycznie stanie się on nieważny. Nie będzie również równało się przekazaniu tych konkretnych składników tym właśnie osobom. Właściwie taki testament spowoduje konieczność obliczenia ich udziału. Każdy spadkobierca w testamencie zostaje powołany do całego spadku w określonym udziale. Żeby to obliczyć, trzeba będzie najpierw zsumować wartość całego majątku, a dopiero później ułamek wartości wskazanej rzeczy. Wtedy poznamy udział konkretnego spadkobiercy w spadku. Dopiero na etapie działu spadku ostatnia wola co do konkretnych składników może zostać uwzględniona.

Jak więc powinien brzmieć prawidłowo napisany testament? Powinien przede wszystkim wskazywać udział poszczególnych spadkobierców. Przykładowo: „powołuję do spadku w równych częściach”, „przekazuję 1/2 mojego majątku”. Konkretne składniki majątku oczywiście również mogą znaleźć się w testamencie, ale służą temu tak zwane zapisy. Nie są one niestety wiążące dla spadkobierców i najczęściej dotyczą pobocznych składników majątku.