Co zmieni RODO, czyli 8 nawyków w pracy, na które musisz uważać

Gorące tematy Firma Technologie Dołącz do dyskusji (182)
Co zmieni RODO, czyli 8 nawyków w pracy, na które musisz uważać

O tym co to jest RODO napisano już setki artykułów. Część przedsiębiorców wciąż jednak nie do końca wie z czym, w praktyce, wiąże się jego wprowadzenie. Co zmieni RODO? Oto jak pozornie nieznaczące nawyki w pracy mogą stanąć w sprzeczności z nową dyrektywą.

Sprawdź co zmieni RODO

Dyrektywa o ochronie danych osobowych gwarantuje obywatelom większe bezpieczeństwo danych osobowych, ale wprowadza również spore zamieszanie w mir codziennej pracy. Okazuje się bowiem, że odtąd pozornie niewinne czynności zawodowe mogą stać w sprzeczności z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. RODO nie należy się bać, ale warto uświadomić pracowników czego, właściwie, odtąd nie powinni praktykować.

Informacje o stanie zdrowia pracownika

Odebranie telefonu od pracownika, który przekazuje informacje o swojej chorobie wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Tak, bowiem, w rozumieniu zapisów RODO należy rozumieć informacje o stanie zdrowia pracownika. Ich rozprzestrzenianie będzie legalne wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą.

Urodziny

W myśl zapisów RODO, data urodzenia to nic innego jak dane osobowe, które podlegają ochronie. Od 25 maja 2018 r. świętowanie urodzin pracownika, bez jego wyraźnej zgody, będzie bezprawne. Oznacza to, że dostępne dotąd publicznie kalendarze urodzin, w świetle przepisów staną się nielegalne.

Żadnej polityki

Co ciekawe, wyrażanie opinii o polityce podlega pod specjalną kategorię danych osobowych, nazywanych wrażliwymi. Rejestrowanie, przetwarzanie lub udostępnianie tego rodzaju informacji jest niezgodne z prawem.

Kartki świąteczne

Po 25 maja 2018 r. miły zwyczaj wysyłania firmowych kartek świątecznych może sprawić sporo kłopotów. Należy szczególną uwagę poświęcić na sprawdzenie adresu, pod który chcemy wysłać kartkę. Jeżeli okaże się, że dysponujemy adresem domowym odbiorcy, to w myśl zapisów RODO przetwarzamy jego dane osobowe i musimy w tym celu uzyskać jego zgodę.

Informacje o posiłkach

Catering firmowy z dbałością o uczulonych pracowników firmy będzie zgodny z prawem, pod warunkiem, że pracodawca będzie posiadał zgodę zainteresowanych osób na dysponowanie tą wiedzą. Krótko mówiąc, wiedza o tym, że ze względów religijnych, zdrowotnych lub jakichkolwiek innych pracownik stosuje określoną dietę może być uważana za dane osobowe.

Domyślny „ptaszek” przy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Dotąd finalizacji większości transakcji towarzyszył domyślny „ptaszek” przy zgodach marketingowych. Zgodnie z RODO, stosowanie rzeczonych domyślnych „ptaszków” będzie wbrew przepisom. Prośba o wyrażenie zgody na przepływ informacji musi być napisana w sposób jasny i zrozumiały.

CV do wglądu

Co zmieni RODO? Nierzadko podczas przeprowadzania rekrutacji, pracodawcy zasięgają w kwestiach personalnych opinii swoich podwładnych. Należy mieć na uwadze, że informacje zawarte w CV to także dane osobowe, dlatego przed skonsultowaniem kandydatury potencjalnego pracownika z podwładnymi, wystarczy usunąć wszystkie dane umożliwiające jego identyfikację.

Udostępnianie zdjęć osób poniżej 13 roku życia

Zgodnie z dyrektywą RODO, przetwarzanie danych osobowych możliwe jest dla osób, które ukończyły 16. rok życia. Polska nowelizacja ustawy obniża ten próg do 13. roku życia. Udostępnianie zdjęć dzieci (np. współpracowników), które nie ukończyły 13. roku życia, wymaga zgody ich prawnych opiekunów.

RODO w życiu codziennym

Mimo, że dyrektywa RODO służy podniesieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, wciąż bywa demonizowana. Warto zadbać o zachowanie standardów RODO już od momentu ich wejścia w życie. Pozwoli to nie tylko uniknąć kary, ale również ułatwi pracownikom przyswojenie obowiązujących norm prawnych.