Czy i jak można zatrudniać osoby niepełnoletnie?

Praca dołącz do dyskusji (2) 05.05.2015
Czy i jak można zatrudniać osoby niepełnoletnie?

Udostępnij

Michał Grązka

Wraz z nadejściem sezonu wakacyjnego, wzrasta popularność rozmaitych prac, w tym przy zbiorach owoców. Czy jednak szukający zarobku nieletni pracownicy mogą być zgodnie z prawem zatrudniani?

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę, że w polskim prawie są trzy kategorie pracowników, ze względu na podział wiekowy. Pierwsza to dorośli, którzy ukończyli 18 rok życia. Druga to osoby młodociane między 16 a 18 rokiem życia. Trzecia to dzieci, przed ukończeniem 16 roku życia. Stan ten ma się zmienić 1.09.2018, kiedy to nastąpi nowe brzmienie przepisów i osobą młodocianą będzie ta mająca od 15 do 18 lat.

Zacznijmy od osób najmłodszych, czyli dzieci poniżej 16 roku życia. Kodeks pracy w art. 190 mówi wyraźnie: „Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.”. Jednak istnieją tu pewne wyjątki. Dopuszcza się zatrudnianie dzieci w celach zarobkowych, jednak pod warunkiem, że dopuści się tego firma prowadząca działalność sportową, artystyczną, kulturalną lub reklamową. Jeżeli więc producent syropu na kaszel dla najmłodszych będzie chciał mieć w swojej reklamie dziecko, nie będzie mógł podpisać z nim umowy, ale zrobi to bez przeszkód agencja reklamowa, będąca wykonawcą zlecenia spotu.

W przypadku osoby młodocianej, można ją zatrudniać już na normalną umowę do większej ilości zadań, jednak pod paroma warunkami. Przede wszystkim, taki człowiek musi mieć ukończone przynajmniej gimnazjum, a jeśli ten warunek nie jest spełniony, może jedynie być przyuczany w celu wykonywania danej pracy. Ponadto, konieczne będzie przedstawienie lekarskiego zaświadczenia o zdolności do pełnienia konkretnych obowiązków. Co więcej, te muszą należeć do zakresu prac lekkich, który musi być sprecyzowany przez pracodawcę. Nie jest także możliwe zatrudnianie młodocianych do pracy w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej, tj. między godziną 22:00 a 6:00. Takiemu pracownikowi przysługuje także dłuższa przerwa, w wymiarze 30 minut jeśli pracuje ponad 4,5 godziny. Nie może także być zatrudniony na okres próbny.

Wakacje to czas, kiedy młodzi ludzie często chcą sobie dorobić do kieszonkowego. Także pracodawcy cieszą się z zainteresowania sezonowych pracowników pomagających przy zbiorach. Należy jednak pamiętać o respektowaniu szczególnych praw, które obowiązują w tego typu sytuacjach. Niepełnoletni pracownicy powinni wiedzieć czego mogą oczekiwać od pracodawców. Ci drudzy z kolei muszą wiedzieć jak konstruować umowę tak, aby nie zapłacić ewentualnych kar. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem. Specjaliści współpracujący z naszym portalem rozpatrzą wszelkie pytania natury prawnej kierowane na adres kontakt@bezprawnik.pl. Zachęcamy do nadsyłania informacji i gwarantujemy szybką odpowiedź.