Czy i jak można zatrudniać osoby niepełnoletnie?

Praca 05.05.2015
Czy i jak można zatrudniać osoby niepełnoletnie?

Udostępnij

Michał Grązka

Wraz z nadejściem sezonu wakacyjnego, wzrasta popularność rozmaitych prac, w tym przy zbiorach owoców. Czy jednak szukający zarobku nieletni pracownicy mogą być zgodnie z prawem zatrudniani?

Przede wszystkim, należy wziąć pod uwagę, że w polskim prawie są trzy kategorie pracowników, ze względu na podział wiekowy. Pierwsza to dorośli, którzy ukończyli 18 rok życia. Druga to osoby młodociane między 16 a 18 rokiem życia. Trzecia to dzieci, przed ukończeniem 16 roku życia. Stan ten ma się zmienić 1.09.2018, kiedy to nastąpi nowe brzmienie przepisów i osobą młodocianą będzie ta mająca od 15 do 18 lat.

Zacznijmy od osób najmłodszych, czyli dzieci poniżej 16 roku życia. Kodeks pracy w art. 190 mówi wyraźnie: „Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.”. Jednak istnieją tu pewne wyjątki. Dopuszcza się zatrudnianie dzieci w celach zarobkowych, jednak pod warunkiem, że dopuści się tego firma prowadząca działalność sportową, artystyczną, kulturalną lub reklamową. Jeżeli więc producent syropu na kaszel dla najmłodszych będzie chciał mieć w swojej reklamie dziecko, nie będzie mógł podpisać z nim umowy, ale zrobi to bez przeszkód agencja reklamowa, będąca wykonawcą zlecenia spotu.

W przypadku osoby młodocianej, można ją zatrudniać już na normalną umowę do większej ilości zadań, jednak pod paroma warunkami. Przede wszystkim, taki człowiek musi mieć ukończone przynajmniej gimnazjum, a jeśli ten warunek nie jest spełniony, może jedynie być przyuczany w celu wykonywania danej pracy. Ponadto, konieczne będzie przedstawienie lekarskiego zaświadczenia o zdolności do pełnienia konkretnych obowiązków. Co więcej, te muszą należeć do zakresu prac lekkich, który musi być sprecyzowany przez pracodawcę. Nie jest także możliwe zatrudnianie młodocianych do pracy w godzinach nadliczbowych, a także w porze nocnej, tj. między godziną 22:00 a 6:00. Takiemu pracownikowi przysługuje także dłuższa przerwa, w wymiarze 30 minut jeśli pracuje ponad 4,5 godziny. Nie może także być zatrudniony na okres próbny.

Potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie...

Pomoc prawna w najtrudniejszej sytuacji już od 49 złotych!

Wakacje to czas, kiedy młodzi ludzie często chcą sobie dorobić do kieszonkowego. Także pracodawcy cieszą się z zainteresowania sezonowych pracowników pomagających przy zbiorach. Należy jednak pamiętać o respektowaniu szczególnych praw, które obowiązują w tego typu sytuacjach. Niepełnoletni pracownicy powinni wiedzieć czego mogą oczekiwać od pracodawców. Ci drudzy z kolei muszą wiedzieć jak konstruować umowę tak, aby nie zapłacić ewentualnych kar. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto skonsultować się z prawnikiem. Specjaliści współpracujący z naszym portalem rozpatrzą wszelkie pytania natury prawnej kierowane na adres kontakt@bezprawnik.pl. Zachęcamy do nadsyłania informacji i gwarantujemy szybką odpowiedź.

Reklama