Spadki. Czy zapis windykacyjny można odwołać?

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Spadki. Czy zapis windykacyjny można odwołać?

Choć niezbyt popularny, zapis windykacyjny należy do niezwykle pożytecznych instytucji prawa spadkowego. Wielokrotnie staraliśmy się możliwie najprościej objaśnić ramy prawne, w których możemy z niego skorzystać. Czy tak jak w przypadku testamentu zapis windykacyjny można odwołać?

Ostatnio na łamach Bezprawnika opisywaliśmy instytucje zapisu windykacyjnego. Przy jej wykorzystaniu możemy wybraną część majątku przekazać konkretnej osobie. Testament możemy zmieniać i odwoływać bez ograniczeń, czy zapis windykacyjny także można odwołać?

Czy zapis windykacyjny można odwołać?

Znajomość przepisów regulujących kwestie dziedziczenia jest bardzo ważna. Szczególnie, gdy zależy nam na naszych spadkobiercach i gdy planujemy, aby po naszej śmierci majątek, który udało nam się zgromadzić trafił we właściwe ręce. Lepiej zawczasu zapoznać się z takimi pojęciami jak testament, dziedziczenie ustawowe, czy wspomniany już zapis windykacyjny. Właściwe zrozumienie instytucji prawa spadkowego pozwoli nam swobodniej decydować o naszym majątku.

W odróżnieniu od testamentu zapis windykacyjny powinien być definitywny. Pamiętajmy, że zapis windykacyjny możemy zawrzeć wyłącznie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Ustawodawca obwarował powyższe rygorem nieważności. Dla zapisu windykacyjnego nie możemy także zastrzec warunku oraz terminu. Jego zastrzeżenie nie będzie jednak skutkowało nieważnością. Wówczas zapis windykacyjny będzie wywoływał wyłącznie skutki właściwe dla zapisu zwykłego.

Od zapisu zwykłego zapis windykacyjny wyróżnia fakt, że jego realizacja nastąpi wraz ze śmiercią spadkodawcy. Powoduje zatem automatyczne przeniesienie własności rzeczy na zapisobiorcy. Należy przy tym pamiętać, że przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być tylko rzeczy oznaczone co do tożsamości. Będzie to zatem np. nieruchomość, udział w spółce, samochód oraz ale też wszelkie papiery wartościowe. Co istotne przedmiotem zapisu nie będą mogły być, jako rzeczy oznaczone co do gatunku pieniądze.

Wracając do sedna i odpowiadając na zadane w tytule pytanie. Tak, odwołanie zapisu windykacyjnego jest możliwe. Powinno nastąpić poprzez odwołanie testamentu, w treści którego zostało wpisany. Innym wyjściem jest spisanie nowego testamentu, w którym będzie mogli skorygować naszą zmianę. Co ważne, zapisobiorca ma możliwość odrzucenia zapisu, nie musi go zawsze przyjmować. Przedmiot, którego dotyczył zapis windykacyjny, który został odrzucony staje się przedmiotem spadku.