Paragony jako dowody w sprawie o alimenty? Co możemy przedstawić w sądzie?

Rodzina dołącz do dyskusji (2) 30.03.2021
Paragony jako dowody w sprawie o alimenty? Co możemy przedstawić w sądzie?

Justyna Bieniek

Zamierzasz dochodzić alimentów w sądzie? Składając wniosek, musisz przedstawić konkretne dokumenty, które potwierdzą twoje żądanie. Co może być dowodem w sprawie o alimenty?

Paragony, zeznania świadków – co może być dowodem w sprawie o alimenty?

Składając pozew o alimenty, musimy skutecznie udowodnić nasze żądanie. Do tego potrzebne są określone dowody, które mogą przybrać bardzo różnorodną postać. I tu niestety sprawa może się odrobinę skomplikować. Każdy przypadek jest inny i na ogół pakiet dołączonych dokumentów określa się indywidualnie. Musimy pamiętać, że nie w każdej sprawie jest on więc taki sam. Nie w każdej sprawie konkretne dokumenty da się przywołać, nie w każdej też sprawie konkretne dokumenty będą udowadniać to samo. Mimo tego da się jednak stworzyć pewien ogólny katalog dowodów, jakie w sprawie o alimenty będzie niezbędne i pomocne.

Generalnie każdy pozew o alimenty musi zawierać najbardziej oczywisty z istniejących dowodów. W pierwszej kolejności udowadniamy, że pozwana osoba jest do tych alimentów faktycznie zobowiązana. Konieczne będzie więc dołączenie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Dowody w sprawie o alimenty – co może nimi być?

Po dołączeniu aktu urodzenia powinniśmy skupić się na udowodnieniu i uzasadnieniu istoty żądania, czyli kwoty alimentów. Tu największe znaczenie będzie miała sytuacja majątkowa pozwanego oraz powoda. Dowody będą musiały więc udowodnić dwie rzeczy: możliwości zarobkowe i stan majątku pozwanego ojca lub matki oraz wydatki i koszty utrzymania dziecka.

W pierwszym przypadku najkorzystniej przedstawić zaświadczenie o zarobkach lub wnosić o zobowiązanie strony przeciwnej do jego przedstawienia. Oprócz zaświadczenia od pracodawcy można wnioskować również o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zarobkach z ostatnich 6 miesięcy, bądź dokument PIT wskazujący dochód w poprzednim roku.

W drugim pomocne mogą być wszystkie dokumenty, które potwierdzają wydatki. Do najczęściej spotykanych dowodów można zaliczyć faktury imienne związane z opłatami za prąd, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, Internet, telefon, telewizję, czynsz, raty kredytu, podatki.

Czy paragon może być dowodem?

Obok rachunków popularnym sposobem udowodnienia miesięcznych wydatków są również paragony związane z codziennymi zakupami, takimi jak zakup jedzenia, środków czystości, ubrań, czy rozrywek. Gromadząc takie paragony, trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze dla sądu będą one odzwierciedlały nasze faktyczne wydatki. Tym samym nie zawsze będą one przez sąd dopuszczone jako dowód. Dlaczego tak się dzieje? Z bardzo prostej przyczyny, takie paragony nie są imienne i tak naprawdę mogą dotyczyć zupełnie różnych osób. Dodatkowo zwykle jest ich po prostu zbyt dużo. W efekcie sąd zalewany jest plikiem karteczek, które nie wnoszą niczego do sprawy oprócz udowodnienia fakty, że w danym dniu w pewnym sklepie, zostały zrobione zakupy na określoną kwotę. Jak wpływa to na orzeczoną kwotę alimentów? Na ogół nie wpływa, szkoda więc wystawiać cierpliwość sądu na próbę.

Jeśli więc chcemy udowodnić konkretne wydatki, warto posłużyć się paragonami na zindywidualizowane produkty, np. wózek dla dziecka, komputer czy leki. W przypadku pozostałych wydatków wystarczające dla sądu jest ustalenie ich na podstawie zasad doświadczenia życiowego. W końcu każdy z nas kupuje jedzenie czy ubrania i mniej więcej potrafi określić, czy podana kwota może być rzeczywista. Najczęściej więc sposobem uzyskania i potwierdzenia tych danych będzie przesłuchanie stron.

Jak zmusić do płacenia alimentów?

Dowody w sprawie o alimenty nie są tak naprawdę przez przepisy w żaden sposób ograniczane. Oznacza to, że oprócz wymienionych powyżej, tak naprawdę możemy wnioskować o każdy dowód spotykany w innych postępowaniach. Tu również występują więc klasyczne dowody takie jak: zeznania świadków, zdjęcia czy opinia biegłych. Oczywiście tak jak w innych przypadkach, tak też tutaj muszą one zmierzać do udowodnienia konkretnych, przydatnych dla sprawy okoliczności. Nie ma więc sensu przedstawiać dokumentów, które nie wnoszą nic konkretnego do sprawy albo dotyczą zupełnie czegoś innego. Postępowanie w sądzie, zwłaszcza to dotyczące alimentów służy tylko i wyłącznie ustaleniu kwoty alimentów, nie udowodnieniu swojej racji czy złośliwego postępowania pozwanego.