Dwa dni opieki na dzieckiem mogą być wykorzystane tylko do końca roku. Kto nie skorzysta ten straci przysługujące mu wolne

Praca Prawo Dołącz do dyskusji (123)
Dwa dni opieki na dzieckiem mogą być wykorzystane tylko do końca roku. Kto nie skorzysta ten straci przysługujące mu wolne

Tylko do końca roku można wykorzystać dwa dni opieki nad zdrowym dzieckiem, które przysługuje każdemu pracującemu rodzicowi. Czasu na to jednak jest już mało, a jeżeli ktoś tego nie zrobi, to te dodatkowe dni wolne przepadają i nie będzie możliwości odzyskania ich w nowym roku.

Niewykorzystana opieka na dziecko nie przechodzi na przyszły rok

Każdy pracownik, który opiekuje się dzieckiem do lat czternastu, ma prawo do dwóch dni opieki nad nim. Takie wolne praktycznie w niczym nie różni się od klasycznego urlopu, ponieważ nie musi być ono brane z konkretnej przyczyny, a podopieczny nie musi być chory lub borykać się np. z zamkniętą szkołą.

Dwa dni opieki nad dzieckiem nie zmniejszają wymiaru urlopu wypoczynkowego, więc wielu pracowników pamięta o tym, by z niego korzystać, traktując jako dodatkową formę odpoczynku.

Szczególnie duży ruch w tej sprawie jest widoczny pod koniec roku kalendarzowego. Wszystko dlatego, że te dwa dni opieki na dzieckiem, jeżeli nie zostaną wykorzystane przez pracownika, przepadają.

Pracodawca musi zgodzić się na udzielenie takiego wolnego, przy czym może przenieść jego termin na inny, bardziej dogodny dla organizacji pracy, o ile mieści się to w danym roku kalendarzowym. Pracownik, aby otrzymać takie dni wolne, powinien złożyć wcześniej wniosek do pracodawcy, bowiem dopiero, gdy ten się zgodzi na dany termin, pracownik może nie przyjść do pracy

Dwa dni opieki nad dzieckiem do podziału między rodziców

Ze wskazanego w artykule 188 kodeksu pracy, wolnego skorzystać może tylko jeden z rodziców. Oznacza to, że we wniosku, który pracownik składa do firmy, należy wskazać, czy drugi z opiekunów nie wykorzystał już żadnego z tych dwóch dni wolnych.

W przepisach jest też zapisane, że wykorzystać można dwa dni urlopu lub 16 godzin. Oznacza to, że nie ma problemu, by ktoś skorzystał z opieki nad dzieckiem czterokrotnie, za każdym razem zwalniając się na cztery godziny. Oczywiście tak samo pracownik może wybrać dwa dni, jeden po drugim.

Jeżeli ktoś zatrudniony jest na część etatu, to takie zwolnienie od pracy przysługuje mu w proporcjonalnej części, przy czym niepełne godziny zaokrągla się w górę.

Osobie zatrudnionej na 3/5 etatu przysługiwać będzie 10 godzin opieki (16h opieki * 3/5 etatu = 9,6h, po zaokrągleniu w górę – 10h)

Osobie zatrudnionej na 7/8 etatu przysługiwać będzie 14 godzin opieki (16h opieki * 7/8 etatu = 14h).

Liczba dzieci nie ma znaczenia, za każdym razem mamy możliwość wykorzystania dwóch dni opieki

Ustawodawca nie przewidział dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Niezależnie więc od tego, czy ktoś ma jedno, dwoje, troje lub więcej dzieci, za każdym razem przysługiwać będą mu dwa dni opieki nad dzieckiem.

Jedyne, o czym trzeba pamiętać to fakt, że wolne przysługuje tylko, gdy dzieci nie mają jeszcze czternastu lat. Kodeks pracy nie reguluje co dzieje się w sytuacji, gdy dziecko kończy czternaście lat w ciągu roku kalendarzowego. Opierając się na kodeksie cywilnym, należy uznać, że pracownik powinien wykorzystać te uprawnienia do momentu ukończenia tego wieku przez najmłodsze dziecko. Jeżeli tego nie zrobi, to te dwa dni przepadają.

Oznacza to, że jeżeli dziecko kończy 14 lat 28 maja, to pracownik ma prawo skorzystać z dwóch dni opieki nad nim do 27 maja włącznie. Po tym dniu traci taką możliwość.