Jakich szkód nie pokryje polisa OC?

Gorące tematy Codzienne Moto Dołącz do dyskusji (194)
Jakich szkód nie pokryje polisa OC?

Warto wiedzieć, jakich szkód nie pokryje polisa OC sprawcy wypadku lub innego zdarzenia drogowego.

Po naszych drogach jeżdżą miliony pojazdów. Polisa OC jest wykupiona przez większość z ich właścicieli, gdyż jest ona obowiązkowa. Każdy wypadek spowodowany przez kierowcę sprawia, że jego ubezpieczyciel będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanym innym uczestnikom ruchu drogowego. Warto jednak wiedzieć, jakich szkód nie pokryje polisa OC sprawcy wypadku lub innego zdarzenia drogowego.

Kiedy polisa OC nie pomoże?

Wyłączenia to bardzo ważne elementy polis ubezpieczeniowych. Polisa OC to nie wszystko, chodzi także o polisy na życie, dożycie, zdrowotne, etc. Zawierając jakąkolwiek umowę z ubezpieczycielem warto zapoznać się ze wszelkimi wyłączeniami, które mogą sprawić, że w wielu przypadkach odszkodowanie lub rekompensata nie zostanie wypłacona.

W przypadku, gdy polisa OC sprawcy jest ważna, to poszkodowany może ubiegać się o wypłacenie odszkodowania za poniesione szkody i korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby wypadek nie miał miejsca. Szkody mogą być  rzeczowe, uszkodzono mienie i osobowe, gdzie poszkodowanym jest człowiek. Ubezpieczyciel nie odpowiada w przypadku polisy OC za:

1. Szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi (właścicielowi) pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. To ograniczenie nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeżeli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym lub zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela lub które są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

Mowa jest tu między innymi o sytuacji, w której samochód sprawcy i poszkodowanego należą do tej samej osoby. Może to być właściciel firmy, który dysponuje flotą kilku samochodów i może się tak zdarzyć, że jeden kierowca pojedzie jakimś autem i zderzy się lub otrze inny samochód z tej samej floty. W takim przypadku polisa OC nie będzie skutkowała wypłaceniem odszkodowania. Chodzi o to, że nie można być jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem, który będzie wnioskował o rekompensatę powstałej szkody.

2. Szkody wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.

Mowa jest tu między innymi o tym, że z ubezpieczenia wyłączone są wszelkie przesyłki, które przewożone są za opłatą. Ma to zastosowanie w przypadku kurierów, samochodów poczty, taksówkach bagażowych, etc. W przypadku, gdy ktoś przewozi pasażera i jego bagaż nieodpłatnie, choćby odwożąc znajomego na lotnisko wraz z jego bagażami, można domagać się wypłaty rekompensaty za zniszczone mienie – bagaż. Po to wykupuje się osobne ubezpieczenie przesyłek, by zabezpieczyć co cenniejsze dobra przewożone przez kurierów.

3. Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.

Przykładem sytuacji, w której polisa OC obejmie odszkodowania za uszkodzenie mienia, jest choćby złoty zegarek z diamentami, który zostanie zniszczony podczas wypadku. Zegarek spełnia funkcję użytkową, a nie zalicza się do biżuterii, nawet jeśli jest niezwykle ozdobny i cenny. W przypadku kolczyków, kolii, łańcuszków, etc. niestety odszkodowanie z polisy OC nie będzie przysługiwało.

4. Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Tu chyba nie ma wątpliwości. Problemy takie pojawiają się choćby w przypadku, gdy paliwo i inne płyny pojazdu zanieczyszczą stawy hodowlane, ujęcia wody, czy zwykłe strumienie lub rzeki. Bywa też, że ciężarówki przewożą cysterny z chemikaliami, które zanieczyszczają wody gruntowe, wcześniej wymienione przeze mnie miejsca, a także zagrażają życiu ludzi i zwierząt. Bywało, że z wywróconych cystern ulatniał się amoniak, wyciekał kwas, olej opałowy, czy inne substancje. W takich przypadkach każdy przewoźnik wykupuje zazwyczaj dodatkowe ubezpieczenie na wypadek skażenia lub innych sytuacji losowych.

W każdej sprawie, dotyczącej problemów związanych z odszkodowaniem z tytułu polisy OC, AC, a także wszelkimi innymi, w których chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika, możesz skontaktować się z redakcją Bezprawnik.pl. Współpracuje z nią zespół osób specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.