Jak rozliczyć mieszkanie w działalności gospodarczej i co trzeba zrobić, by zyskać na rozliczeniu podatkowym?

Firma Nieruchomości Podatki dołącz do dyskusji (12) 10.02.2020
Jak rozliczyć mieszkanie w działalności gospodarczej i co trzeba zrobić, by zyskać na rozliczeniu podatkowym?

Edyta Wara-Wąsowska

Coraz częściej przedsiębiorcy wprowadzają mieszkanie do majątku firmowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskują na rozliczeniu podatkowym – odpisy amortyzacyjne mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jak należy rozliczać mieszkanie w działalności gospodarczej?

Mieszkanie w działalności gospodarczej: mieszkanie w ewidencji środków trwałych

Przedsiębiorcy mogą używać własnego mieszkania jako biura czy punktu, w którym sprzedawane są oferowane towary lub usługi. Jeśli mieszkanie w działalności gospodarczej zostanie ujęte w ewidencji środków trwałych, przedsiębiorca ma prawo rozliczać je w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Należy jednocześnie pamiętać, że kosztem podatkowym jest nie tylko czynsz, czyli podstawowy wydatek związany z mieszkaniem, ale również podstawowe media czy podatek od nieruchomości. Podobnie jest z kosztami remontu (usługi remontowe, materiały).

Kiedy przedsiębiorca może wprowadzić mieszkanie do ewidencji i jak to zrobić?

Zanim przedsiębiorca wprowadzi mieszkanie do ewidencji środków trwałych, powinien upewnić się, że nieruchomość spełnia niezbędne kryteria. Po pierwsze – musi stanowić jego własność lub współwłasność. Mieszkanie powinno też być nabyte w zakresie własnym przedsiębiorcy, a cały budynek – kompletny i zdatny do użytku. Przewidywany okres użytkowania powinien też być dłuższy niż jeden rok. Oprócz tego mieszkanie musi służyć oczywiście działalności gospodarczej – niezależnie czy jako biuro, czy też jako np. punkt, w którym przedsiębiorca sprzedaje swoje towary i usługi.

Jeśli przedsiębiorca chce ująć mieszkanie w ewidencji środków trwałych, musi sporządzić odpowiednie zaświadczenie, w którym znajdzie się m.in. informacja o wartości mieszkania – jest to niezbędne do odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy amortyzacyjne

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa mieszkania. Stawka amortyzacji dla budynków mieszkalnych wynosi na ogół 1,5 proc.

W niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji mieszkania. Jest to możliwe w kilku przypadkach:

  • kiedy poprzedni właściciel użytkował mieszkanie przez co najmniej 60 miesięcy,
  • kiedy budynek został zmodernizowany lub w jakikolwiek inny sposób ulepszony, a wydatki poniesione w tym celu – jeszcze przed wprowadzeniem mieszkania do ewidencji – wyniosły przynajmniej 30 proc. wartości początkowej mieszkania.

Należy również pamiętać, że budynek musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a także, że maksymalna stawka amortyzacji w tym przypadku nie może przekroczyć 10 proc.

Oprócz odpisów amortyzacyjnych możliwe jest również zaliczenie do kosztów uzyskania części odsetkowej raty kredytowej, jeśli mieszkanie zostało kupione na kredyt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *