Jak rozliczyć mieszkanie w działalności gospodarczej i co trzeba zrobić, by zyskać na rozliczeniu podatkowym?

Firma Nieruchomości Podatki dołącz do dyskusji (12) 10.02.2020
Jak rozliczyć mieszkanie w działalności gospodarczej i co trzeba zrobić, by zyskać na rozliczeniu podatkowym?

Edyta Wara-Wąsowska

Coraz częściej przedsiębiorcy wprowadzają mieszkanie do majątku firmowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskują na rozliczeniu podatkowym – odpisy amortyzacyjne mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jak należy rozliczać mieszkanie w działalności gospodarczej?

Mieszkanie w działalności gospodarczej: mieszkanie w ewidencji środków trwałych

Przedsiębiorcy mogą używać własnego mieszkania jako biura czy punktu, w którym sprzedawane są oferowane towary lub usługi. Jeśli mieszkanie w działalności gospodarczej zostanie ujęte w ewidencji środków trwałych, przedsiębiorca ma prawo rozliczać je w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Należy jednocześnie pamiętać, że kosztem podatkowym jest nie tylko czynsz, czyli podstawowy wydatek związany z mieszkaniem, ale również podstawowe media czy podatek od nieruchomości. Podobnie jest z kosztami remontu (usługi remontowe, materiały).

Kiedy przedsiębiorca może wprowadzić mieszkanie do ewidencji i jak to zrobić?

Zanim przedsiębiorca wprowadzi mieszkanie do ewidencji środków trwałych, powinien upewnić się, że nieruchomość spełnia niezbędne kryteria. Po pierwsze – musi stanowić jego własność lub współwłasność. Mieszkanie powinno też być nabyte w zakresie własnym przedsiębiorcy, a cały budynek – kompletny i zdatny do użytku. Przewidywany okres użytkowania powinien też być dłuższy niż jeden rok. Oprócz tego mieszkanie musi służyć oczywiście działalności gospodarczej – niezależnie czy jako biuro, czy też jako np. punkt, w którym przedsiębiorca sprzedaje swoje towary i usługi.

Jeśli przedsiębiorca chce ująć mieszkanie w ewidencji środków trwałych, musi sporządzić odpowiednie zaświadczenie, w którym znajdzie się m.in. informacja o wartości mieszkania – jest to niezbędne do odpisów amortyzacyjnych.

Odpisy amortyzacyjne

Podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa mieszkania. Stawka amortyzacji dla budynków mieszkalnych wynosi na ogół 1,5 proc.

W niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji mieszkania. Jest to możliwe w kilku przypadkach:

  • kiedy poprzedni właściciel użytkował mieszkanie przez co najmniej 60 miesięcy,
  • kiedy budynek został zmodernizowany lub w jakikolwiek inny sposób ulepszony, a wydatki poniesione w tym celu – jeszcze przed wprowadzeniem mieszkania do ewidencji – wyniosły przynajmniej 30 proc. wartości początkowej mieszkania.

Należy również pamiętać, że budynek musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a także, że maksymalna stawka amortyzacji w tym przypadku nie może przekroczyć 10 proc.

Oprócz odpisów amortyzacyjnych możliwe jest również zaliczenie do kosztów uzyskania części odsetkowej raty kredytowej, jeśli mieszkanie zostało kupione na kredyt.