Jest jeszcze jeden haczyk w kwestii zwolnienia ze składek ZUS. Niektórzy mogą o tym zapomnieć

Gorące tematy Firma Dołącz do dyskusji (417)
Jest jeszcze jeden haczyk w kwestii zwolnienia ze składek ZUS. Niektórzy mogą o tym zapomnieć

Większość przedsiębiorców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie warunki należy spełnić, by być zwolnionym z płacenia składek ZUS. Niektórzy mogą jednak nie wiedzieć, jak w całości brzmi jeden z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, co może rodzić spore problemy.

Chcesz skorzystać ze zwolnienia? Opłacenie składki ZUS za marzec może to uniemożliwić

Na łamach Bezprawnika pisałam już o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, podpowiadałam również, w jaki sposób złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS. Pozostaje jednak jeszcze jedna kwestia – warto pamiętać o tym, że opłacenie składki ZUS za marzec może skutkować niemożnością skorzystania ze zwolnienia za ten miesiąc.

Wystarczy zajrzeć do art. 31zo:

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Z tego przepisu jasno wynika, że zwolnienie dotyczy jedynie nieopłaconych należności za okres od dnia 1 marca do 31 maja 2020 r. Tym samym opłacenie składki ZUS za marzec pozbawia prawa do zwolnienia za ten miesiąc.

Część przedsiębiorców zastanawia się jednak, co w momencie, gdy ZUS odrzuci wniosek. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest nikłe, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca spełnia wszystkie wymagane warunki. Jeśli jednak z jakiegoś powodu wniosek zostanie odrzucony, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składki – prawdopodobnie wraz z odsetkami.

Tylko 1 kwietnia stronę ZUS odwiedziło 700 tys. osób

O tym, że przedsiębiorcy są zainteresowani skorzystaniem ze zwolnienia składek ZUS najlepiej świadczy fakt, że tylko 1 kwietnia stronę Zakładu odwiedziło 700 tys. osób. W ciągu tygodnia – 2 mln. W godzinach największego szczytu (10:00 – 14:00) stronę przegląda jednocześnie nawet 15 tys. unikalnych użytkowników. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się też infolinia Zakładu – z tego względu obecnie obsługuje ją aż 400 osób.

Dodatkowo jak podaje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, do Zakładu wpłynęło już 171 tys. wniosków o różnego rodzaju ulgi. Przy okazji informuje również, że Zakład rozpatrzył pozytywnie pierwsze wnioski o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. Podobnie jest w przypadku pierwszych złożonych wniosków o odroczenie płatności składek ZUS.