Opłata za abonament RTV 2019. Czy wszyscy musimy zrzucać się na media publiczne? Sprawdź, ile zapłacisz przyszłym roku

Codzienne Technologie Dołącz do dyskusji (40)
Opłata za abonament RTV 2019. Czy wszyscy musimy zrzucać się na media publiczne? Sprawdź, ile zapłacisz przyszłym roku

Opłata za abonament RTV to jedno z źródeł finansowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce ściągalność nie jest, mówiąc delikatnie, zbyt duża. Kondycja finansowa mediów publicznych też nie należy do najlepszych. Rząd bardzo chce to zmienić, jednak nie do końca wie jak.

Opłata za abonament RTV 2019

Powiedzieć, że ściągalność opłat za abonament RTV jest niska, to nie powiedzieć nic. Według statystyk tylko 7-10 proc. Polaków regularnie opłaca swoje odbiorniki. Przy czym do posiadania telewizora lub radia przyznaje się większość z nas. Ponadto o ile osoba fizyczna opłaca tylko jeden abonament, o tyle firmy i innego rodzaju instytucje są zobowiązane do opłacania każdego odbiornika. Skąd zatem tak niska ściągalność? Główną przyczyną jest niska egzekwowalność opłat . A państwu zwyczajnie nie opłaca się angażować dodatkowych środków, by ją podnieść – kwota abonamentu jest po prostu zbyt niska. Z tego powodu pojawiły się inne fantazyjne pomysły rządu, takie jak np. doliczenie abonamentu do opłaty za prąd. Nic z tego jednak nie wyszło. Przynajmniej na razie.

Kto z czystym sumieniem może nie płacić abonamentu?

Opłata za abonament RTV nie jest jednak obowiązkowa dla wszystkich. Od 2019 r. abonamentu nie muszą płacić osoby, które ukończyły 60. rok życia i przeszły na emeryturę. Przy czym wysokość świadczenia nie może przekraczać 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce. Opłata za abonament RTV nie dotyczy też osób bezrobotnych i niepełnosprawnych (którym przyznano pierwszą grupę inwalidzką). Zwolnione są również osoby pobierające zasiłek opiekuńczy (lub świadczenie przedemerytalne) oraz osoby, które ukończyły 75. rok życia. Warto znać swoje prawa, bo niekiedy zdarza się, że Poczta Polska próbuje ściągnąć opłatę abonament od osób, które są z niej zwolnione. 

Kary za abonament RTV i wysokość opłat

Do płacenia abonamentu są zobowiązani wszyscy, którzy posiadają w domu co najmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, nawet jeśli nie jest używany. Wprawdzie egzekwowalność opłat jest niska, ale zawsze istnieje szansa (choć mniejsza niż większa), że do naszych drzwi zapukają pracownicy Poczty Polskiej, którzy będą chcieli skontrolować liczbę odbiorników w mieszkaniu. Kara za abonament RTV jest stała i wynosi 681 zł, jeśli chodzi o odbiornik telewizyjny i 210 zł, jeśli chodzi o odbiornik radiowy. Z kolei miesięczna opłata za abonament RTV 2019 r. wyniesie 22,70 zł za pakiet radio+telewizor i 7 zł za samo radio.

Sztuka dla sztuki

Abonament RTV to jednak…sztuka dla sztuki. Niewiele z niego korzyści, trudno też stwierdzić, by cele statutowe („realizacja misji publicznej przez media publiczne”) były, mówiąc delikatnie, realizowane. Treści, jakich dostarczają nam media publiczne, są po prostu wyraźnie gorszej jakości niż w przypadku mediów komercyjnych. Może gdyby KRRiT skupiła się właśnie na tym problemie, to Polacy chętniej płaciliby za abonament RTV? Bo chyba w tym momencie po prostu nie widzą w tym sensu.