Wzrost płacy minimalnej ucieszy… dłużników. Wpłynie jednak też na wysokość OC, kosztów zatrudnienia i składek ZUS

Finanse Firma Podatki Praca dołącz do dyskusji (28) 31.12.2019
Wzrost płacy minimalnej ucieszy… dłużników. Wpłynie jednak też na wysokość OC, kosztów zatrudnienia i składek ZUS

Paweł Grabowski

Płaca minimalna w 2020 roku urośnie znacząco, do poziomu 2.600 zł brutto miesięcznie. Stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł. Ale wzrost płacy minimalnej pociąga za sobą również wzrost innych świadczeń.

Od płacy minimalnej i jej wysokości zależy bardzo wiele. Od wysokości zasiłków, po wysokość kar za brak opłaconego ubezpieczenia OC dla pojazdów. W przyszłym roku znaczący wzrost stawki w porównaniu do 2019 r. będzie odczuwalny nie tylko w portfelach najsłabiej zarabiających.

Płaca minimalna w 2020 roku wpłynie na wysokość świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Od 1 stycznia wzrośnie dodatek za pracę w godzinach nocnych. Zgodnie z kodeksem pracy jest to praca w przedziale od 21:00 do 7:00 następnego dnia, przy czym niezbędny jest wymóg przepracowania co najmniej 3 godzin w ujęciu dobowym w tych godzinach. Zgodnie z przepisami za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Wysokość dodatku dla poszczególnych miesięcy wynika z liczby godzin do przepracowania. W styczniu dodatek wyniesie 3,10 zł brutto do każdej godziny wg wzoru 2.600 zł / 168h (roboczych w styczniu) * 20 %. Dla poszczególnych miesięcy będzie to odpowiednio: luty – 3,25 zł, marzec – 2,95 zł, kwiecień – 3,10 zł, maj – 3,25 zł, czerwiec – 3,10 zł, lipiec – 2,93 zł, sierpień – 3,25 zł, wrzesień i październik – 2,95 zł, listopad 3,25 zł i grudzień 3,10 zł.

Płaca minimalna w 2020 roku jest pozytywna dla pracowników, którzy mają problemy w pracy

Pracownicy, którzy stracili pracę w ramach zwolnień grupowych mogą otrzymać odprawę w maksymalnej wysokości równej 15-krotności płacy minimalnej. W 2020 roku będzie to 39.000 zł.  Płaca minimalna w 2020 roku ma również wpływ na wysokość świadczenia za przestój w pracy. Wynagrodzenie jakie otrzyma pracownik wynosi 60% wynagrodzenia ale nie mniej niż minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, gdy w pracy jesteśmy dyskryminowani lub mobbingowani sąd może nam przyznać odszkodowanie. Jego dolna wysokość to właśnie płaca minimalna obowiązująca w danym roku.

Minimalna podstawa zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Płaca minimalna w 2020 roku ucieszy dłużników

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wolna od potrąceń jest:

kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Czyli w 2020 roku więcej pieniędzy zostanie na kontach pracowników, którym komornik zajął wynagrodzenie w związku z prowadzoną egzekucją. Nie dotyczy to dłużników alimentacyjnych.

Płaca minimalna w 2020 roku wpłynie na wysokość kar za brak OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia opłaty za jego brak. Są one powiązane z wysokością płacy minimalnej. Zgodnie z przepisami za brak ubezpieczenia samochodu osobowego opłata wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia  za pracę – w 2020 r. będzie 5.200 zł. Za brak ubezpieczenia samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz autobusów – 7.800 zł. Za brak ubezpieczenia innych pojazdów 860 zł. Przy czym należy pamiętać, że wysokość kary uzależniona jest również od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Gdy nie przekracza 3 dni opłata wynosi 20%.  Gdy nie przekracza 14 dni opłata wynosi 50%. Powyżej 14 dni płaci się pełną wysokość opłaty za brak ubezpieczenia obowiązkowego.

Płaca minimalna w 2020 roku zasmuci pracodawców oraz przedsiębiorców

Wyższa płaca minimalna to wyższe koszty zatrudnienia pracownika. W 2020 roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem wyniesie 3.132,48 zł. To wzrost o 421,67 zł. Jest to znacząca różnica.

Rosnąca płaca minimalna w 2020 r. ma również wpływ na wysokość składki odprowadzanej do ZUS przez początkujących przedsiębiorców. Mają oni prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 24 miesiące od podstawy równej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 kwota podstawy będzie wynosić 780 zł.

28 odpowiedzi na “Wzrost płacy minimalnej ucieszy… dłużników. Wpłynie jednak też na wysokość OC, kosztów zatrudnienia i składek ZUS”

 1. Szkoda że limit drugie progu podatkowego jest powiązany z niczym. Skoro rośnie wynagrodzenie minimalne to czy to nie jest powód aby kwota limitu podatkowego też urosła o tą wartość?

  • TAK – podobnie, jak wiele innych progów, które nie powinny być wyrażane konkretnymi liczbami, lecz przelicznikami typu „X procent” lub „X krotność” płacy minimalnej/średniej.
   Pozdrawiam.

   • Zaraz tam „powinny”. :D Przecież niewiązanie tych kwot z innymi, tylko danie suchych liczb to zabieg całkowicie celowy i przemyślany. Ich celem jest stworzenie iluzji podziału, podczas gdy z roku na rok ten podział będzie stały, a płace rosły.
    To samo z kwotą wolną od podatku. Kiedyś ją ogłoszono na poziomie 3 tys. zł a potem nikomu z rządzących się nie opłacało(w ich mniemaniu) jej podnosić więc jest taka od lat.

    • Ale to spowoduje,że może przyjść moment,gdy już przy płacy minimalnej będzie się kwalifikować do drugiego progu.Póki co to perspektywa dość odległa,ale przy ciągłym wzroście płac(choćby tylko nominalnym) może w końcu nastąpić.

     • No i to będzie wielki sukces rządzących, bo okaże się że ustawowo znieśli ubóstwo Wszyscy będą bogaczami łapiącymi się do drugiego progu..

 2. Praca za minimalna krajowa lub na czarno. Nieruchomosci oficjalnie nie many. Na wszystkie ruchomosci miec faktury na nie zyjaca babcie. Konto bankowe w USA lub cos w tym stylu. Ostatnio byl u mnie komornik to go wysmialem. I Tak oto jestem nie do ruszenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *