Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR. Znikną ewidencje wyposażenia oraz karty przychodów pracowników

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (441)
Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR. Znikną ewidencje wyposażenia oraz karty przychodów pracowników

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR, które jest dostępne na stronie rządowego centrum legislacji.   Nadal będzie istniał obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmniejszą się za to obowiązki dokumentacyjne. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR?

Projekt zakłada kilka istotnych  zmian w stosunku do rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Po pierwsze zmieni się zakres rozporządzenia. W ten sposób  dostosuje się przepisy do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. przepisu art. 24 a ust 7 ustawy o PIT. Tym samym w nowym rozporządzeniu uwzględnia się przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Podmioty te są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Bardzo ważna dla przedsiębiorców jest informacja o tym, że rozporządzenie znosi całkowicie obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.  Jest to analogiczna zmiana jaką wprowadza  ustawa z dnia 9 listopada 2018 4. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – na gruncie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ponadto rozporządzenie wprowadza dodatkowy warunek uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe będzie wytworzenie elektronicznej postaci księgi. Ma być ona zgodna ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Jaki jest cel regulacji?

Projektodawcy zapewniają, że celem zmian jest uproszczenie regulacji i procedur. Mają one odciążyć przedsiębiorstwa i ich pracowników od wykonywania niektórych zbędnych formalności administracyjnych. W efekcie zwiększą skuteczność gospodarowania posiadanymi zasobami i koncentrację na podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Wygląda na to, że od czasu do czasu ustawodawcy poza utrudnianiem życia przedsiębiorcom wprowadzają regulacje, które nieco uproszczą im życie. Postępuje za to konieczność dostosowania programów księgowych do wymagań ministerstwa.