Tag:

wypowiedzenie umowy o pracę

Najkorzystniejszą formą rozwiązania umowy o pracę jest zwykle zawarcie porozumienia. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad
Joanna Majkowska Praca 504 interakcje
Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika nie wymaga uzasadnienia, ale konieczne jest spełnienie innych obowiązków. Jak zrobić to prawidłowo?
Joanna Majkowska Praca 181 interakcji
Pracodawca nie wypłacił pensji w terminie? To nie zawsze oznacza, że od razu możesz wypowiedzieć umowę o pracę
Jan Winiarski Praca 475 interakcji
W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Aby je otrzymać, musi spełnić kilka warunków
Joanna Majkowska Praca 172 interakcje
Nawet gdy sumiennie wykonujesz swoje obowiązki, możesz zostać zwolniony za niezrealizowanie oczekiwanych efektów i niską efektywność pracy
Joanna Majkowska Praca 498 interakcji
Pracodawca na kwarantannie może nie tylko wydawać polecenia służbowe, ale nawet rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę
Joanna Majkowska Praca 251 interakcji
Aby dokonać zwolnienia grupowego, pracodawca musi dopełnić wielu obowiązków. Nie z każdym pracownikiem będzie też mógł rozwiązać stosunek pracy
Joanna Majkowska Praca 200 interakcji
Zastanów się, zanim skrytykujesz pracodawcę w internecie. Konsekwencje mogą być poważne
Edyta Wara-Wąsowska Praca 147 interakcji
W niektórych przypadkach prawo pracy gwarantuje szczególną ochronę przed wypowiedzeniem
Joanna Majkowska Praca 4 interakcje
W przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę przewidziane jest niskie odszkodowanie. Możliwe jest jednak powołanie się na KC, a wtedy kwoty mogą być już znacznie wyższe
Joanna Majkowska Praca 141 interakcji
W niektórych sytuacjach pracodawca może odgórnie – bez zgody pracownika – zmienić miejsce jego pracy
Joanna Majkowska Praca 175 interakcji
Pracownik, któremu wadliwie wypowiedziano umowę, może odwołać się do sądu pracy. Nie zawsze jednak sąd uwzględni jego roszczenie
Joanna Majkowska Praca 159 interakcji