Czy pracownik może podjąć nową pracę jeszcze w okresie wypowiedzenia?

Praca Dołącz do dyskusji (269)
Czy pracownik może podjąć nową pracę jeszcze w okresie wypowiedzenia?

Bardzo często po wypowiedzeniu umowy o pracę przez którąś ze stron, pracownik od razu zaczyna szukać nowego zatrudnienia. Czasem znajduje nawet możliwość zaczęcia „od zaraz”. I tu pojawiają się wątpliwości, czy nowa praca w okresie wypowiedzenia jest możliwa. W końcu póki okres wypowiedzenia trwa, taka osoba wciąż pozostaje pracownikiem – ma swoje prawa i obowiązki.

Brak świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Z dniem wypowiedzenia umowy stosunek pracy nie rozwiązuje się. Trwa nadal aż do upływu okresu wypowiedzenia. Oznacza sto, że na stronach ciążą pewne prawa i obowiązki. Pracownik za okres wypowiedzenia otrzymuje wynagrodzenie i korzysta z uprawnień pracowniczych. Jednocześnie co do zasady wykonuje też dotychczasowe obowiązki.

W tym zakresie istnieją jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim do często stosowanych praktyk należy wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Jeśli jest to jednak inicjatywa pracownika, musi uzyskać jeszcze zgodę pracodawcy. Natomiast zgodnie z art. 1671 sam pracodawca może zmusić pracownika do urlopu. W przypadku zakończenia stosunku pracy bez wykorzystania pełnego urlopu musiałby bowiem wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Poza tym przepisy Kodeksu pracy przewidują też dni wolne na poszukiwanie pracy. Jak sama nazwa wskazuje, są to dni, w których pracownik odbywa rozmowy kwalifikacyjne czy szuka pracy. Nie będzie więc mógł z nich skorzystać na przykład, gdy wcześniej zdążył już znaleźć zatrudnienie albo rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Co więcej, aby skorzystać z dni wolnych na poszukiwanie pracy, należy spełnić jeszcze dwa warunki – umowa musi zostać rozwiązana przez pracodawcę, a okres wypowiedzenia wynosić co najmniej dwa tygodnie.

Wreszcie jest też trzecia możliwość, czyli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas okresu wypowiedzenia. Jeśli pracodawca skorzysta z tej opcji, pracownik nie musi wykonywać swojego podstawowego obowiązku (świadczenia pracy), a jednocześnie otrzyma wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia.

Zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy a nowa praca w okresie wypowiedzenia

Osoba zwolniona w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy, nadal pozostaje pracownikiem. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy nowa praca w okresie wypowiedzenia jest możliwa. Z jednej strony pracownik nie musi stawiać się w miejscu pracy, więc mógłby już w tym czasie podjąć nowe zatrudnienie. Jednocześnie może się jednak obawiać, że pracodawca z jakiegoś powodu się rozmyśli i uzna, że pracownik ma wrócić do swoich obowiązków.

Od 2016 roku sytuacja stała się bardziej korzystna dla pracownika. Wcześniej nowa praca w okresie wypowiedzenia wprawdzie też była możliwa, ale żeby podjąć zatrudnienie, pracownik musiał zawrzeć z przełożonym porozumienie. Nawet gdy był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, znajdował się jednak w niepewnej sytuacji – pracodawca w każdej chwili mógł takie zwolnienie odwołać.

Zgodnie z nowelizacją z 2016 roku zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy wciąż pozostaje jednostronną decyzją pracodawcy. Obecnie jednak odwołanie tej decyzji nie jest możliwe. Pracownik nie musi się więc obawiać, że w związku z podjęciem nowego zatrudnienia spotkają go negatywne konsekwencje.

Kiedy praca w okresie wypowiedzenia nie będzie możliwa?

Jest jednak pewien wyjątek od powyższej zasady. Zdarza się bowiem, że pracownika obowiązuje umowa o zakazie konkurencji. Może ona zakazywać świadczenia pracy konkurencyjnej w okresie zatrudnienia. W czasie trwania wypowiedzenia dana osoba wciąż pozostaje natomiast pracownikiem i to nawet, jeśli zwolniono ją z obowiązku świadczenia pracy. W takiej sytuacji nowa praca w konkurencyjnej firmie nie będzie więc możliwa aż do upływu okresu wypowiedzenia.