Pracodawca na kwarantannie może nie tylko wydawać polecenia służbowe, ale nawet rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę

Praca dołącz do dyskusji (40) 01.04.2020
Pracodawca na kwarantannie może nie tylko wydawać polecenia służbowe, ale nawet rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę

Joanna Majkowska

Ze względu na koronawirusa wielu przedsiębiorców musi zmienić sposób zarządzania firmą. Coraz więcej z nich decyduje się na zdalny kontakt z pracownikami i kontrahentami bez konieczności wychodzenia z domu. O ile jednak takie działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, to pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy pracodawca nie zostaje w domu z własnej woli, ale ze względu na obowiązek kwarantanny.

Pracodawca na kwarantannie nie może wychodzić z domu przez dwa tygodnie, natomiast za unikanie kwarantanny grożą kary. Zdalne kierowanie firmą to teraz coraz częstsze rozwiązanie, które możliwe jest także w czasie przymusowego pozostania w domu. Jeśli pracodawca jest zdrowy i może pracować, nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej zarządzał przedsiębiorstwem, utrzymując z pracownikami kontakt zdalny.

Zdalne zarządzanie nie dla każdego

Pracodawca na kwarantannie może wykonywać swoją pracę, o ile charakter obowiązków mu na to pozwala. Polecenia służbowe będzie mógł im wydawać przez telefon, drogą mailową czy w inny sposób komunikacji przyjęty w danym przedsiębiorstwie. Zarządzanie firmą będzie jednak niemożliwe, jeśli w tym czasie przebywa on na zasiłku chorobowym z powodu koronawirusa. Jest to bowiem świadczenie przyznawane osobom niezdolnym do wykonywania pracy.

Pracodawca na kwarantannie może nawet rozwiązać umowę o pracę

Kodeks pracy określa szereg wymogów, jakie musi spełnić pracodawca, by rozwiązać umowę o pracę. Innym przypadku zostanie ono uznane za wadliwe, a pracownik będzie mógł domagać się przywrócenia do pracy czy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne. Jednym z takich wymogów jest, by oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało złożone na piśmie.

Pracodawca na kwarantannie nie ma możliwości wręczania pism bezpośrednio czy nawet wysyłania ich przez kuriera. Nie oznacza to jednak, że nie może zmieniać warunków umów o pracę czy nawet dokonywać wypowiedzenia. Zastosowanie znajdzie artykuł 781 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Konieczna jest pewność, że pracownik zapoznał się z wypowiedzeniem

Z powyższego artykułu wynika, że zmiana warunków umowy czy rozwiązanie umowy o pracę jest więc możliwe przy użyciu formy elektronicznej. Konieczne jest jednak opatrzenie oświadczenia woli kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy także pamiętać, że tego rodzaju oświadczenie woli jest skuteczne z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej tak, by dana osoba mogła zapoznać się z jego treścią. Stąd też wiadomość najlepiej wysłać na pocztę firmową, by móc upewnić się, że mail dotarł i pracownik się z nim zapoznał.