Opłata produktowa i recyklingowa ponoszona przez przedsiębiorców

Firma Środowisko Dołącz do dyskusji
Opłata produktowa i recyklingowa ponoszona przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy muszą dokonywać różnego rodzaju opłat, na przykład produktową i recyklingową, zgodnie z prowadzoną działalnością. W jakim celu istnieje nałożenie takiego obowiązku?

Opłata produktowa – dlaczego przedsiębiorcy muszą ją ponosić?

Opłatę produktową uiszcza się wtedy, gdy poziom recyklingu oraz odzysku opakowań nie jest zgodny z przepisami. Nie istnieją żadne ograniczenia, więc płaci się już za jedno wprowadzone do obrotu opakowanie. Takiej opłaty dokonują firmy, które same starają się sprostać ustawowym obowiązkom wprowadzającego, czyli między innymi:

  • lokale gastronomiczne wydające posiłki w opakowaniach,
  • sklepy internetowe, które korzystają z opakowań, aby wysłać towar do klientów,
  • przedsiębiorcy produkujący towary pod własną marką (pakujący je w opakowania) oraz zlecający stworzenie produktów,
  • firmy importowe sprowadzające zapakowany towar do Polski.

Przedsiębiorcy muszą uiścić opłatę produktową w terminie do 15 marca za dopuszczony do obrotu towar w opakowaniach bądź opakowania w minionym roku kalendarzowym. Należy tego dokonać na konto Urzędu Marszałkowskiego mieszczącego się w województwie, w którym znajduje się firma. Istnieje możliwość uniknięcia opłaty produktowej, ale to wiąże się z koniecznością zatrudnienia specjalnej organizacji zajmującej się spełnianiem ustawowych obowiązków związanych z recyklingiem oraz odzyskiem produktów w opakowaniach i opakowań. Dzięki temu firma po podpisaniu takiej umowy płaci mniej oraz nie musi martwić się o spełnianie danych kryteriów – przejmuje to organizacja.

Opłata recyklingowa – kto jest zobowiązany ją płacić?

Opłatę recyklingową rozliczają przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego bądź hurtowego, którzy mają w swojej ofercie torby na zakupy wyprodukowane z tworzywa sztucznego. Nie jest pobierana, jeśli ktoś nabywa bardzo lekką torbę służącą do spakowania produktów żywnościowych. Opłata recyklingowa może wynosić maksymalnie 1 zł za sztukę.

Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 2. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.