Pracownicy muszą złożyć specjalne oświadczenie, jeśli chcą skorzystać na Polskim Ładzie

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (601)
Pracownicy muszą złożyć specjalne oświadczenie, jeśli chcą skorzystać na Polskim Ładzie

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu to między innymi dużo wyższa kwota zmniejszająca podatek. Od przyszłego roku wyniesie 5100 zł rocznie. Obejmie także podatników wchodzących w drugi próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. By móc skorzystać z takiej możliwości pracownik powinien złożyć oświadczenie PIT-2 przed pierwszą wypłatą.

Zmiany podatkowe Polskiego Ładu sprawią, że z kwoty zmniejszającej podatek będzie mogło skorzystać więcej podatników

Kwota zmniejszająca podatek dotyczy tych podatników, którzy rozliczają swoje dochody według skali podatkowej. Dzięki zmianom podatkowym przewidzianym w Polskim Ładzie, kwota ta wzrośnie w przyszłym roku z 525,12 zł do 5100 zł rocznie. Co więcej, wiążąca się z nią ulga podatkowa będzie przysługiwać także tym podatnikom, którzy wejdą w drugi próg podatkowy. Zmiany te wiążą się z podniesieniem kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podwyższeniem pierwszego progu podatkowego.

By skorzystać z dobrodziejstw kwoty zmniejszającej podatek przy naszej comiesięcznej pensji powinniśmy złożyć oświadczenie PIT-2. Dzięki temu zaliczka na podatek dochodowy potrącana z naszej pensji każdego miesiąca będzie pomniejszana o 1/12 kwoty 5100 zł.

Czym jednak jest oświadczenie PIT-2? To nic innego, jak oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oświadczamy w nim, że nie pobieramy emerytury lub renty, nie otrzymujemy świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wreszcie: deklarujemy, że nie osiągamy dochodów z najmu lub dzierżawy.

Co więcej: oświadczenie PIT-2 dotyczy wyłącznie umów o pracę. Z takiej możliwości nie mogą skorzystać osoby zatrudnione w oparciu chociażby o umowy cywilnoprawne.

Warto pamiętać, by jeszcze przed pierwszą wypłatą złożyć pracodawcy oświadczenie PIT-2

Jak widać, sensem składania takiego oświadczenia jest zadeklarowanie, że nasza sytuacja podatkowa jest tak prosta, jak to tylko możliwe. Składając oświadczenie PIT-2 poświadczamy, że na nasz dochód składa się tylko jedno źródło – nasza pensja. Dzięki temu pracodawca ma możliwość obniżenia naszej zaliczki odprowadzanej na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych. My mamy zaś dostajemy więcej pieniędzy na rękę.

Oświadczenie PIT-2 składa się pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Osoby chcące skorzystać z takiej możliwości w roku 2022 nie powinny więc zwlekać – zwłaszcza wtedy, gdy otrzymują wypłatę w pierwszych dniach danego miesiąca. Warto przy tym przypomnieć, że grudniowa pensja wypłacana w styczniu powinna już uwzględniać zmiany wprowadzane przez Polski Ład.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że raz złożonego przez pracownika oświadczenia nie trzeba ponawiać. Równocześnie pracownik może wycofać je w każdej chwili. Co więcej, ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania pracodawcy o zmianie okoliczności zadeklarowanych w oświadczeniu.

Zatajenie takiego faktu może nas słono kosztować. Zastosowanie przez pracodawcę ulgi zmniejszającej podatek w sytuacji, gdy ta nam nie przysługuje, może się skończyć na koniec roku podatkowego niedopłatą podatku wynoszącą 5100 zł.