Czy strona internetowa lub kanał YT o alkoholu łamie prawo?

Gorące tematy Państwo dołącz do dyskusji (9) 12.06.2015
Czy strona internetowa lub kanał YT o alkoholu łamie prawo?

Maciej Lewczuk

Wiele osób zastanawia się, czy strona internetowa, na której opisywane są różnego rodzaju alkohole jest legalna. 

W internecie można znaleźć wiele stron i portali, a także profili w mediach społecznościowych, w których ich właściciele lub internauci opisują i oceniają różnego rodzaju alkohole. Wiele osób nurtuje pytanie, czy aby nie jest to łamanie prawa, gdyż zabroniona jest reklama i promocja alkoholu.

To prawda, że promocja i reklama alkoholu jest zakazana, ale nie dotyczy to wszystkich gatunków mocniejszych trunków. Wyjątkiem, którego to nie dotyczy, jest piwo i napoje na jego bazie, lecz jest to obwarowane wieloma zastrzeżeniami. Mówi o tym ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 131. 1. Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich;
2) nie przedstawia osób małoletnich;
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami;
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych;
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu;
6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób;
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego;
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b) relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą,
d) sukcesem zawodowym lub życiowym.
2. Reklama i promocja piwa, o której mowa w ust. 1, nie może być prowadzona:
1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 600 a 2000, z wyjątkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy;
2) na kasetach wideo i innych nośnikach;
3) w prasie młodzieżowej i dziecięcej;
4) na okładkach dzienników i czasopism;
5) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim;
6) przy udziale małoletnich.
3. Zabrania się reklamy, promocji produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego.
4. Zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
5. Zabrania się informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów i dystrybutorów napojów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.
7. Zabrania się informowania o, innym niż określone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Wynika z tego, że strona internetowa, gdzie znajdują się opisy alkoholi, oceny jakości, koloru, smaku, etc. może przysporzyć nie lada problemów właścicielowi i jej użytkownikom. Na szczęście właściciele takich stron nie stoją na straconej pozycji. Jeśli strona internetowa nie jest publiczna, czyli nie mają do niej dostępu wszyscy, to jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed posądzeniem o reklamę i promocję alkoholu.

Wystarczy postarać się, by wchodzący na stronę musieli się zarejestrować, zaakceptować regulamin, z którego wynika, że w gronie użytkowników mogą znaleźć się jedynie osoby dorosłe, a także logować się charakterystycznym dla każdego loginem i hasłem. Dzięki temu unikamy posądzenia o powszechne i publiczne promowanie alkoholu, do którego mogą mieć dostęp nieletni.

Co ciekawe, jakiś czas temu politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego dążyli do tego, by z grona alkoholi objętych zakazem reklamy wykluczyć także cydr – m.in. w ramach wspomagania polskich przedsiębiorców, którzy ze swoich jabłek mogą produkować spore ilości tego napoju, a obwarowania reklamowe stawiają ich w gorszej pozycji w konfrontacji z tradycyjnym jasnym pełnym. Niestety, póki co na planach się skończyło.

Nasuwa się jednak pytanie o to czym jest reklama. Definicji jest kilka, ale tą najbardziej powszechną jest ta, która pochodzi z ustawy o radiofonii i telewizji:

Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia.

Czy zatem strona albo vlog prowadzone z pasji łamią ustawowy zakaz reklamy alkoholu? Nie wydaje się – przynajmniej tak długo jak pasjonaci nie biorą od producentów pieniędzy.

Masz problemy z prowadzeniem strony, stworzeniem lub modyfikacją regulaminu, albo dopadł Cię troll regulaminowy i chciałbyś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.