Firmy są coraz mocniej dociskane przez fiskusa. Dyrektorzy finansowi nie kryją się ze swoim zdaniem na ten temat

Biznes Podatki dołącz do dyskusji (43) 30.12.2018
Firmy są coraz mocniej dociskane przez fiskusa. Dyrektorzy finansowi nie kryją się ze swoim zdaniem na ten temat

Edyta Wara-Wąsowska

Dyrektorzy finansowi czują na karku oddech fiskusa. Ich zdaniem praktyka podatkowa Ministerstwa Finansów uległa wyraźnemu zaostrzeniu. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Grant Thornton i Euler Hermes.

Praktyka podatkowa Ministerstwa Finansów: wyraźne zaostrzenie w 2018

Firmy Grant Thornton i Euler Hermes postanowiły sprawdzić, jak zdaniem CFO (czyli dyrektorów finansowych) wyglądała praktyka podatkowa Ministerstwa Finansów. W związku z tym zadano pytanie: Jak z Pana(-i) perspektywy zmieniła się praktyka podatkowa urzędów skarbowych wobec przedsiębiorstw w ostatnich 12 miesiącach?

Wyniki zestawiono z danymi pochodzącymi z 2017 r., gdy badani również oceniali praktykę podatkową MF. Co się okazało? Według aż 72 proc. ankietowanych praktyka podatkowa resortu finansów wyraźnie się zaostrzyła. Rok wcześniej twierdziła tak mniej niż połowa badanych (oczywiście CFO oceniali wtedy sytuację z 2017 r. do tej z 2016), a dokładnie – 43 proc. Z kolei tylko 27 proc. badanych uznała, że w 2018 r. praktyka podatkowa Ministerstwa Finansów pozostała bez zmian. Rok temu uważała tak znacznie większa grupa dyrektorów finansowych, bo aż 57 proc. badanych.

W 2018 r. znajdą się jednak także CFO, którzy uważają, że praktyka podatkowa…złagodniała. Są jednak w zdecydowanej mniejszości, ponieważ twierdzi tak zaledwie 1 proc. przebadanych dyrektorów finansowych. Zważając na to, że ankietowanymi w 2018 r. było 200 CFO firm działających w Polsce, to…tylko 2 uważało, że praktyka podatkowa MF uległa złagodzeniu.

Co konkretnie – zdaniem CFO- uległo zaostrzeniu?

61 proc. dyrektorów finansowych wskazało, że ich zdaniem najsilniejsze zmiany zaszły w wymaganiach sprawozdawczych wobec podatników. 66 proc. ankietowanych wskazała też na zaostrzenie przepisów podatkowych, 30 proc. z kolei uznało, że decyzje urzędów są wydawane na korzyść firmy rzadziej niż wcześniej. Jednocześnie tylko 26 proc. pytanych CFO uważa, że kontrole skarbowe są bardziej szczegółowe niż dotychczas. Niewiele więcej, bo 29 proc. ankietowanych twierdzi, że kontrole skarbowe są częstsze, niż miało to miejsce do tej pory. To może z kolei oznaczać, że fiskus w mniejszym stopniu używa „twardych” narzędzi (czyli kontroli), ale z kolei kładzie większy nacisk na drobiazgowość i szczegółowość dokumentów, które składają przedsiębiorcy (co zajmuje więcej czasu i w dodatku sprawia wrażenie skarbówki czyhającej na potencjalny błąd firmy). Należy jednocześnie pamiętać, że w badaniu wzięli udział CFO firm, które prawdopodobnie można zaliczyć do dużych lub przynajmniej średnich. Nie wiadomo, czy podobne zdanie na temat praktyki podatkowej MF i działań skarbówki i urzędów mają również drobni przedsiębiorcy.