Dziś mija termin na złożenie jednego z formularzy ZUS. O jakich datach warto jeszcze pamiętać?

Firma Dołącz do dyskusji (26)
Dziś mija termin na złożenie jednego z formularzy ZUS. O jakich datach warto jeszcze pamiętać?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS-u plus, muszą złożyć dokumenty do 2 marca (za wyjątkiem formularza ZUS DRA cz. II, który trzeba złożyć do 10 marca). Warto jednak pamiętać, że termin innego obowiązku związanego z ZUS-em mija już dziś. 

Mały ZUS plus: przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu

Przedsiębiorcy, którzy spełniają wymagania do skorzystania z programu mały ZUS plus mają jeszcze nieco czasu na dopełnienie wszelkich formalności. Przedsiębiorca musi złożyć odpowiednie dokumenty między 1 lutego a 2 marca. W tym okresie ma czas na złożenie formularza ZUS ZWUA, dzięki któremu wyrejestruje się z obowiązku ubezpieczeniowego określonego kodem 05 10 lub 05 12. Następnie, jeśli po sprawdzeniu przychodów i dochodów za 2019 okazuje się, że faktycznie jest uprawniony do ulgi, składa formularz ZUS ZZA. Nowy dokument z kodem 05 90 lub 05 92 zarejestruje go z powrotem do ZUS.

Z kolei do 10 marca przedsiębiorca będzie musiał złożyć formularz ZUS DRA cz. II określającego podstawę wymiaru składek. Warto ponadto zaznaczyć, że jeśli chodzi o terminy składania dokumentów, są one takie same dla przedsiębiorców, którzy nie korzystali wcześniej z małego ZUS-u jak i dla tych, którzy to robili lub mieli preferencyjne składki ZUS. Różnica polega na podaniu innych kodów ubezpieczenia.

Terminy w ZUS: jeden z nich mija już dziś

Wiadomo już zatem, że najbliższe terminy związane z ZUS to dla przedsiębiorców 1 luty (wejście w życie małego ZUS-u plus), 2 marca (ostatni dzień na wyrejestrowanie się i ponowne zarejestrowanie w systemie) oraz 10 marca (deklaracja ZUS DRA cz. II). Oczywiście pomijamy kolejno 5., 10., i 15 dzień miesiąca, ponieważ to terminy w ZUS, które każda osoba prowadząca własną działalność doskonale zna. Wiążą się one z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Warto jednak też wiedzieć, że do końca stycznia przedsiębiorcy mieli czas na złożenie ZUS IWA za rok 2019, czyli informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Kto musi złożyć ZUS IWA za rok 2019? Zobowiązani są do tego płatnicy, którzy:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020
  • w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2019 r.

Co ważne, płatnicy muszą spełniać wszystkie podane wyżej warunki jednocześnie.