Prokurator będzie mógł wstrzymać decyzje sądu o uchyleniu aresztu tymczasowego

Zbrodnia i kara dołącz do dyskusji (102) 03.08.2019
Prokurator będzie mógł wstrzymać decyzje sądu o uchyleniu aresztu tymczasowego

Tomasz Laba

W nowoczesnym państwie prawa tymczasowe aresztowanie powinno być ograniczone wyłącznie do najcięższych przestępstw i najgorszych przestępców. Postępowanie karne jest wizytówką wymiaru sprawiedliwości. Odnoszę wrażenie, że nasza wizytówka jest pisana comic sansem. Jak inaczej wytłumaczyć to, że prokurator będzie mógł wstrzymać decyzję sądu o uchyleniu aresztu?

Jednym z większych grzechów naszego wymiaru sprawiedliwości jest nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania. To oczywiście słuszny i zasadny środek zapobiegawczy. Jednak ze swojej definicji areszt ma być krótkotrwały i ma służyć wyłącznie temu, aby przestępcę chwilowo odizolować i dać organom ścigania niezbędny czas na zebranie najistotniejszych dowodów w sprawie. Wtedy, kiedy zachodzi wysokie ryzyko ich zniszczenia bądź mataczenia przez podejrzanego. Zaryzykuję stwierdzenie, że proces karny jest wizytówką całego społeczeństwa. Odnoszę wrażenie, że nasza wizytówka jest wydrukowana na najgorszym możliwym papierze i pisana comic sansem.

Nowoczesne państwo prawa i jego organy ścigania najpierw zbierają dowody w sprawie, a zatrzymania dokonują dopiero wtedy, kiedy nie ma większych wątpliwości, że wytypowany podejrzany jest tym właściwym. Obserwując poczynania naszej prokuratury, odnoszę wrażenie, że zatrzymanie podejrzanych następuje jako pierwsza czynność procesowa. Cała reszta procesu odbywa się raczej na zasadzie „co będzie, to będzie”. Raz, że medialny efekt już osiągnięto, a dwa – o sprawie szybko się zapomina. Tymczasowe aresztowanie podejrzanego mało kiedy jest całkowicie uzasadnione. Dlatego sądy często zgadzają się na wypuszczenie oskarżonego za kaucją, co w prawie określa się zwrotem „za poręczeniem majątkowym”. Nie trzeba być jednak orłem z logiki, aby dojść do wniosku, że tymczasowe aresztowanie jest najcięższym z możliwych środków zapobiegawczych. Powinien być stosowany zatem jako absolutna ostateczność w sprawach największego kalibru.

Tymczasowe aresztowanie – nowelizacja da nowe narzędzie prokuratorowi

Z tego powodu zasadne jest stosowanie innych, łagodniejszych środków zapobiegawczych. Jednym z nich jest wspomniane już poręczenie majątkowe. Obecnie odbywa się to w ten sposób, że po wpłaceniu kaucji podejrzany wychodzi na wolność. Prokurator oczywiście może decyzję sądu skarżyć, ale do czasu rozpatrzenia zażalenia nie ma to wpływu na obecność podejrzanego w areszcie. Taki stan rzeczy musi najwidoczniej bardzo irytować śledczych. Być może niebawem otrzymają oni nowe uprawnienie. Uprawnienie skandaliczne, a jeżeli wejdzie w życie w proponowanym brzmieniu, prokurator faktycznie zyska ogromną władzę nad oskarżonym. Na czym polega problem?

Artykuł 257 kodeksu postępowania karnego brzmi następująco:

§ 1. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.
§ 2. Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia, nie później niż w wyznaczonym terminie, określonego poręczenia majątkowego; na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, złożony najpóźniej w ostatnim dniu wyznaczonego terminu, sąd może przedłużyć termin złożenia poręczenia.

W sejmie trwają prace nad jego nowelizacją, która ma dopisać do tego przepisu § trzeci o brzmieniu:

Jeżeli prokurator oświadczy, najpóźniej na posiedzeniu po ogłoszeniu postanowienia wydanego na podstawie § 2, że sprzeciwia się zmianie środka zapobiegawczego, postanowienie to, w zakresie dotyczącym zmiany tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe, staje się wykonalne z dniem uprawomocnienia.

W praktyce oznacza to dokładnie to, że do czasu prawomocnego postanowienia o zmianie środka zapobiegawczego (a więc zamianie aresztu na inny, łagodniejszy) oskarżony pozostanie w areszcie. W istocie będzie to uzależnione od decyzji prokuratora. Jeżeli ten stwierdzi, że nie zgadza się z decyzją sądu, będzie mógł ją chwilowo odłożyć w czasie. Zamiast więc dyscyplinować prokuratorów, żeby w trzy miesiące zebrali porządne dowody przeciwko zatrzymanemu, to daje się im jeszcze większą władzę nad nimi.

102 odpowiedzi na “Prokurator będzie mógł wstrzymać decyzje sądu o uchyleniu aresztu tymczasowego”

  • Najpierw psychiatra, który pomoże ci przeczytać artykuł ze zrozumieniem.
   Prokurator nie wstrzymuje ani nie uchyla decyzji sądu.
   Wstrzymuje jedynie decyzję NIEPRAWOMOCNĄ, do czasu jej uprawomocnienia.

   • Wygląda na to, że nie do końca czytasz że zrozumieniem, gdyż nie tyle, że do chwili uprawomocnienia tylko, że Prokurator składając zażalenie na postanowienie Sądu czym powoduje wydłużenie czasu pobytu w areszcie. Dzisiaj pomimo, że przepisy wskazują okresy na jak długo może być stosowany areszt to i tak na podstawie interpretacji prawa areszt jest przedłużany do kilku lat, tylko teraz musi być zależny sędzia, by mieć pewność zastosowania aresztu, po zmianie każdy sędzia będzie działał pod przykrywką prawa, co w dalszej części może doprowadzić do sytuacji gdzie zamknie się drogę do odszkodowań za bezpodstawne aresztowanie, myślę że rzeczywistym powodem są właśnie odszkodowania. Podam własny przykład dziesięć lat temu trafiłem do aresztu na 1 rok i trzy miesiące był to areszt wydobywczy. Sprawa do dzisiaj się nie zakończyła w sumie było do sprawy aresztowanych około osiemdziesiąt osób doprowadzono do tego, że ponad połowa poddała się dobrowolnie karze nie wiedząc jakie rzekomo mieli popełnić przestępstwo będąc dzisiaj przesłuchiwani jako świadkowie. Proszę Sobie odpowiedzieć dlaczego nie zapadły wyroki do pozostałych oskarżonych? Drugą rzecz, proszę Sobie wyobrazić ile straciłby skarb państwa przy umorzeniu lub uniewinnieniu raz za bezpodstawne stosowanie aresztu a dwa za przewlekłość sprawy, która od początku była skazana na taki finał i to nie jest wyjątek, to jest powód reform. W krajach prawa śledztwo może trwać latami ale areszt do trzech miesięcy i sprawa w sądzie też do takiego czasu, sędzia po zapoznaniu się z aktem oskarżenia musi mieć pewność wydania w tym czasie wyroku inaczej zwraca to do Prokuratury, a Prokurator jak i inni urzędnicy odpowiadają własnym majątkiem.

 1. Tymczasowy areszt jest nagminnie wykorzystywany przez prokuratorów np sprawa Kamila D, tam też prokurator wnioskował o tymczasowy areszt mimo że sprawca złożył wyjaśnienia i przyznał się do winy. To porostu w głowie się nie mieści, co oni teraz wyprawiają.

  • Areszt ma na celu zapobieżenie tzw. „mataczeniu”, czyli np. ukrywaniu dowodów, czy wpływaniu na świadków, więc to że się przyznał nie ma nic do rzeczy.

   • Dobrze, zadam pytanie, czy wychodząc po roku czasu z aresztu nie mogę mataczyc? A drugie pytanie, Prokurator stawia mi zarzuty np. podatkowe, bo ktoś coś powiedział i z pomówienia trafiam do aresztu, jestem Prezesem spółki mam pracowników, ale tylko ja jestem w zarządzie, co w takiej sytuacji z pracownikami z spółka? Będąc w areszcie nie mam możliwości również przedstawić swoich dowodów na niewinność, które mógłbym przekazać na wolności, czy jest taki argument wskazany w warunkach stosowania aresztu?

  • Nie, jest przekazywana po połowie na Fundację Ojca Rydzyka i na Fundacja TVN Nie jesteś sam, w ten sposób utwierdza się władza PO-PiSu.

   Oczywiście, że jest zwracana.

   • Powiadasz na Rydzyka?? Trzeba tankować Bentleye i posprzątać grób bezdomnego. Ten bezdomny się jakoś nazywa? Chciałbym mu zapalić znicz.

 2. Z jednej strony tymczasowy areszt jest nadużywany.
  Z drugiej, państwo polskie jest zupełnie „bezradne” wobec wielu przestępstw.

 3. Jeżeli Prokurator może wstrzymać decyzję Sądu, to Ja jako skazany też mogę wstrzymać. Jeżeli kancelaria Sejmu może nie respektować wyroku Sądu, to Ja tym bardziej mogę, bo jestem ponad nimi o czym mówi Art.4 Konstytucji RP, która chroni Obywateli przed tymi co Ją łamią.

 4. Ciekawe wnioski. Ja tu nie widzę wstrzymywania decyzji sądu tylko zwyczajną dwuinstancyjność i zasadę, że orzeczenie nieprawomocne nie jest wykonalne. To jest standard w postępowaniu administracyjnym, więc czemu w karnym też tak nie miałoby być?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *