Kolejny sklep, wzorem BestCeny, wynajmuje użytkownikom urządzenia, zamiast je sprzedawać? Dragonist może być następny w kolejce do kontroli

Prawo Technologie Zakupy Dołącz do dyskusji (47)
Kolejny sklep, wzorem BestCeny, wynajmuje użytkownikom urządzenia, zamiast je sprzedawać? Dragonist może być następny w kolejce do kontroli

Od kilku dni trwa zdziwienie, że sklep Bestcena nie był do końca uczciwy, Youtuberzy współpracujący ze sklepem udają ofiary naiwności, a klienci czekają na zamówione smartfony.  Konta bankowe sklepu zajął jednak urząd skarbowy. My przyglądamy się kolejnemu podejrzanemu – analizujemy regulamin sklepu Dragonist.

Przed sklepem Bestcena.pl ostrzegaliśmy od 2017 roku. Opisywaliśmy różne opinie o Bestcena.pl. Wielokrotnie informowaliśmy o możliwych problemach z Bestceną.

Kilka dni temu donieśliśmy też o tym, że wystąpiły problemy z zamówieniami z Bestcena – wszystko przez kontrolę urzędu skarbowego. Przeanalizowaliśmy regulamin sklepu Bestcena. Okazało się, że ludzie, którzy kupili smartfona przez Allegro mogą spać spokojnie. A ci, którzy myśleli, że kupili go na Bestcena dowiedzieli się, że tak naprawdę wypożyczyli go i nie mogą go odsprzedać innym osobom. Nasze teksty ostrzegające przed Bestceną zostały wyświetlone ponad 300.000 razy. 

Innym bardzo popularnym sklepem z elektroniką jest Dragonist.pl. Tam również ceny różnią się mocno od średnich cen w innych sklepach, dlatego by chronić naszych czytelników przeanalizowaliśmy regulamin Dragonist. Czy szykuje się kolejna wizyta urzędu skarbowego, tym razem u innego podmiotu?

Regulamin Dragonist – jaką umowę zawieramy?

Lektura regulaminu sklepu Dragonist dostarcza nam wielu ciekawych informacji. Sklepem jest owszem – Dragonist.pl, ale jako sprzedającego należy rozumieć spółkę działająca w obrocie pod firmą Now Mobile LTD. nr 10881642, International House, 776-778 Barking Road, E13 9PJ London, United Kingdom. Wszystko wygląda w miarę w porządku, dopóki nie wczytamy się w załączniki wymienione w postanowieniach końcowych. A tam dowiadujemy się o umowie najmu.

Kulm LLC, z siedzibą pod adresem 30 N. Gould Street Suite 5726, 828 01 Sheridan, Stany Zjednoczone – w zakresie obejmującym sprawy związane z Kulm LLC o.z.p., oddział spółki osoby zagranicznej pod adresem Gustava Sveniho 37/8, Prievidza 971 01, Republika Słowacka, numer w Rejestrze Gospodarczym: 50 906 429, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bratysławie I, Sekcja: Po, Nr.: 4032/B, jako leasingodawca (zwany dalej „Wynajmującym”) i leasingobiorcą z drugiej strony, który jest zamawiającym usługobiorcą i konsumentem (zwanym dalej „Najemcą”).

2. Stosunek prawny utworzony na podstawie niniejszych OWH i związany z czynnościami prawnymi to stosunek najmu, na podstawie którego Najemca wynajmuje dokładnie określone towary od Wynajmującego na określonych zasadach (zwanych dalej jako „Umowa”), a bardziej szczegółowe warunki Umowy są określone przez niniejsze OWH i inne powiązane akty prawne zmierzające do zawarcia Umowy, które są wykonywane przez umawiające się Strony przed sporządzeniem Umowy i/lub podczas zawierania Umowy. Oferowane towary do wynajęcia można wybrać przeglądając katalog produktów zamieszczonych na naszych stronach internetowych www.dragonist.pl

Brzmi znajomo prawda? Podobne zapisy znajdują się w regulaminie Bestcena.pl. Ponadto na Słowacji znajduje się organ właściwy do rozstrzygania sporów.

Regulamin Dragonist – co jeszcze zawiera?

Bardzo tajemniczym zapisem jest ten, że klient może wybrać katalog produktów do wynajęcia. Ja takiej informacji na stronach Dragonist nie znalazłem. Warto pamiętać, że poprzez złożenie zamówienia najemca potwierdza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami oraz warunkami zamówionej usługi. Ponadto wyraził zgodę na warunki licencji. A kim według regulaminu Dragonist jest najemca? To osoba, która wykazała zainteresowanie usługami za pomocą zamówienia drogą elektroniczną i figuruje w umowie jako najemca. Żeby utrudnić czytelność najemca ma wymienne pojęcie z klientem. Umowę zawiera się na czas nieokreślony.

Regulamin Dragonist – czas na danie główne

Regulamin zawiera dokładnie te same sformułowania jak regulamin Bestcena.pl. Otóż przez cenę rozumiemy kwotę czynszu, którą musi zapłacić najemca za korzystanie z przedmiotu najmu. Dodatkowo cena stanowi również opłatę za wszystkie usługi, z których korzysta najemca, a które są świadczone przez wynajmującego. Cena za wynajem przedmiotu najmu wynosi 0.02 Euro rocznie (o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej) w okresie obowiązywania umowy. A ceny za wynajem są określone na fakturze, wystawionej przez wynajmującego, dostarczonej najemcy w sposób uzgodniony w OWH. Jako cenę regulamin rozumie kaucję, tj. pierwszą płatność przez najemcę lub klienta usług na rzecz wynajmującego.

Ale Dragonist robi ukłon w stronę klienta. Otóż pozwala mu korzystać z przedmiotu najmu bez przerw i ograniczeń. Ale musi o niego dbać, nie narażać na zniszczenia. Nie można go wystawiać na niekorzystne warunki pogodowe.  Ponadto przypominamy kupującym w sklepie Dragonist.pl, że do 15 lutego muszą złożyć raport o stanie technicznym urządzenia (chociaż stan tego urządzenia trzeba było sprawdzić parę dni wcześniej – do 2 lutego). Niestety nie znaleźliśmy wzoru formularza o stanie technicznym na stronie sklepu, pomimo tego, że zgodnie z regulaminem powinien się tam znajdować. Przypominamy również o tym, że jeżeli klienci nie zapłacą czynszu w terminie, sklep Dragonist zgodnie z regulaminem będzie naliczał odsetki w wysokości 5% rocznie. Dodatkowo jeżeli po zakończeniu umowy najmu nie oddamy sprzętu w stanie idealnym, Dragonist potrąci to nam z kaucji, dlatego klienci powinni szanować wynajęty sprzęt.

Regulamin Dragonist zawiera jeszcze jedną ciekawostkę

W paragrafie 7 znajdujemy taki o to zapis:

Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Nie jestem pewny, czy taki sam model biznesowy jak Bestcena.pl gwarantuje to, że produkty oferowane w sklepie są wolne od wad prawnych. Wątpliwości budzi to, czy sklep wprowadził produkty legalnie do obrotu na terenie Polski. Zważywszy na to, że regulamin Dragonist wprost wskazuje, że wystawia fakturę 0% VAT. Podobny problem występował przy próbie uzyskania faktury od sklepu Bestcena.pl. Dodatkowo informowaliśmy w artykule poruszającym odliczenie VAT od produktu ze sklepu Bestcena, że odliczenie VAT ze spółkami prawa brytyjskiego, podlegającymi prawu słowackiemu może sprawić trudności i skutkować zaproszeniem do siedziby urzędu skarbowego.