Nie wszystkie pamiątki możesz przywieźć z wakacji: uważaj na muszle, biżuterię czy leki

Zagranica dołącz do dyskusji (14) 21.06.2018
Nie wszystkie pamiątki możesz przywieźć z wakacji: uważaj na muszle, biżuterię czy leki

Udostępnij

Justyna Bieniek

Zakup pamiątek za granicą to nieodłączny element każdych wakacji, w szczególności tych egzotycznych, gdzie miejscowe bazary kuszą orientalnymi rzeczami i niskimi cenami. Jest on jednak obwarowany szeregiem obostrzeń, o których należy pamiętać. Czego nie można przywozić z zagranicy?

Zakazane pamiątki z wakacji

Podstawowym aktem prawnym, do jakiego powinien sięgnąć każdy planujący zakupy turysta, jest Konwencja Waszyngtońska zwana w skrócie CITES. Jej celem oprócz wspólnej międzynarodowej ochrony zagrożonych wyginięciem zwierząt i roślin, jest współpraca międzynarodowa w ograniczeniu nielegalnego handlu tymi gatunkami. Konwencja wymienia okazy, które podlegają szczególnej ochronie. Wywóz części z nich jest całkowicie zakazany. Innych dopuszczalny, ale po uzyskaniu zezwolenia.

Akt wymienia kilka tysięcy gatunków objętych ochroną, których nie sposób wymienić. Kupując pamiątki, warto jednak zapamiętać kilka najpopularniejszych. Takich jak: wyroby z kości słoniowej, rogów nosorożca, skorup żółwi, koralowce, biżuteria z korali rafotwórczych, medykamenty i produkty lecznicze zawierające pochodne z niedźwiedzi, pijawek, wełna z wikunii i shahtoosh, skóry z dzikich kotów, bulwy oraz żywe kwiaty niektórych storczyków ze Szwajcarii, Norwegii, Turcji, Korei Południowej, Rosji, Chin, Wietnamu, kaktusów, wilczomleczy, trofea wilka z Białorusi, Kirgistanu, Turcji, muszli skrzydelnika olbrzymiego z Haiti, muszle przydaczni z Wietnamu, Mozambiku, wysp Salomona, meble i przedmioty z drewna mahoniowego.

Oprócz powyższych warto pamiętać, że jedną z zabronionych pamiątek przywożonych z wakacji są okazy żywych zwierząt pozyskiwanych do celów hobbystycznych, tj. małpki, papugi, żółwie, węże.

Jak nie zostać nieświadomym przemytnikiem

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska turyści dokonujący zakupów egzotycznych pamiątek powinni być szczególnie wyczulenie na przedmioty z kości słoniowej, rogów nosorożca, koralowców, muszli, skór gadów i ssaków (głównie: krokodyli, węży, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi), innych kości zwierząt. Zawsze przed zakupem takich pamiątek należy zapytać sprzedawcę, czy do ich wywozu potrzebne jest specjalne zezwolenie. Może się tak zdarzyć, że sprzedawca będzie jej posiadał. Często jednak te dokumenty są fałszowane, więc takich zapewnień nie należy brać jako obowiązującej wykładni. W razie wątpliwości istnieje możliwość skontaktowania się z izbą celną lub Ministerstwem Środowiska, w których po opisaniu sytuacji można uzyskać informacje czy wywóz danego przedmiotu jest możliwy.

Co grozi za przywiezienie nielegalnej pamiątki?

Przemyt pamiątek wykonanych z okazów znajdujących się na liście CITES jest przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności lub w przypadku mniejszej wagi karą grzywny.

Konwencja Waszyngtońska nie jest jedynym obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie. W każdym państwie obowiązują szczegółowe przepisy celne w tym zakresie o których należy każdorazowo pamiętać robiąc zakupy na wakacjach.