UPC musi zwrócić swoim klientom pieniądze

Codzienne Dołącz do dyskusji (18)
UPC musi zwrócić swoim klientom pieniądze

Rekompensata od UPC za Pakiet Bezpieczeństwa. Wskutek działań UOKiK niektórzy użytkownicy będą mogli otrzymać zwrot pieniędzy. Chodzi o „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, który włączano bez zgody klientów. Taka praktyka jest niedopuszczalna.

Rekompensata od UPC za Pakiet Bezpieczeństwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że niektórym klientom przysługuje rekompensata od UPC za „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”. Prezes UOKiK nakazał także zaprzestanie szkodliwych praktyk. O co chodzi? Do UOKiK wpłynęło kilka skarg, w których wskazano na pewną nieprawidłowość związaną z usługą „Pakiet Bezpieczeństwa UPC”.

Pakiet Bezpieczeństwa UPC to program antywirusowy (stworzony przez F-Secure we współpracy z UPC), który oferowany jest w ramach dodatkowej usługi. Niestety, program był uruchamiany bez wyraźnej zgody konsumentów. Informowano ich jedynie, że usługa została włączona, a jej koszt po zakończeniu okresu próbnego wyniesie 9 zł miesięcznie.

UOKiK uznał, że sama tego rodzaju informacja nie jest wystarczająca. By móc włączyć dodatkową, płatną usługę, należy najpierw uzyskać zgodę. Skuteczna zgoda powinna zatem dotyczyć samej aktywacji usługi, a przerzucanie ciężaru na klienta, by ten ewentualnie zrezygnował, jest nieuczciwą praktyką.

Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, wyjaśnia:

Spółka nie zadawała konsumentom pytania o zgodę na aktywację dodatkowo płatnego programu antywirusowego. W czasie rozmów sprzedażowych konsultanci powiadamiali jedynie o aktywacji pakietu na próbę, wskazując jego bezpłatny okres oraz informując, że jeśli klient nie dokona dezaktywacji w określonym czasie to będzie zobowiązany do uiszczania dodatkowej opłaty. Konsumenci nie byli jednak pytani o zgodę na aktywację usługi Pakiet Bezpieczeństwa UPC nie tylko podczas sprzedaży telefonicznej, ale również przy zawierania umowy przez stronę internetową czy w salonach stacjonarnych przedsiębiorcy

Jedynie wobec klientów, którzy zawierali umowę przez internet, taka opłata się nie pojawiała. Warto wskazać, że większość użytkowników samodzielnie rezygnowała z usługi, bądź też składała reklamacje – które często byłī rozpatrywane pozytywnie.

Efekt działań UOKiK

Skutkiem działań UOKiK jest wydanie decyzji zobowiązującej, która zastępuje możliwość nałożenia kary pieniężnej. Jednym z obowiązków UPC Polska jest zmodyfikowanie procedury zawierania umowy o świadczenie dodatkowej usługi w postaci programu antywirusowego. Chodzi o zmianę w taki sposób, by zadawano konsumentowi wyraźne pytanie o zgodę. UPC ma na to 2 miesiące od daty uprawomocnienia się decyzji (co nastąpiło 29.01.2021 r.)

Ponadto konsumenci, którzy zrezygnowali z „Pakietu Bezpieczeństwa UPC” pomiędzy otrzymaniem pierwszej lub drugiej lub trzeciej faktury a wystawieniem kolejnej faktury odnoszącej się do usługi, będą mogli otrzymać zwrot tych płatności, o ile nie otrzymali go wcześniej.

UPC będzie musiało także rozpatrzyć pozytywnie reklamacje dotyczące opłat za usługę, które:

  • zgłoszono w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
  • wpłynęły lub wpłyną do spółki w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 30 dni po wprowadzeniu przez UPC Polska nowych procedur.

UPC uwzględni reklamacje maksymalnie do 6 pierwszych płatności za usługę. Firma ponownie rozpatrzy także odrzucone reklamacje, które wpłynęły od połowy maja 2016 r. Więcej szczegółów można znaleźć w samej decyzji UOKiK.