Ulga na złe długi w tarczy antykryzysowej. Kto i kiedy może skorzystać z udogodnienia?

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (2)
Ulga na złe długi w tarczy antykryzysowej. Kto i kiedy może skorzystać z udogodnienia?

Tarcza antykryzysowa zakłada szereg rozwiązań, które wspierać mają przedsiębiorców. Jednym z nich jest ulga na złe długi, która sprowadza się do zwolnienia z konieczności zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek o niezapłacone zobowiązania wskutek zakupionych usług, bądź towarów.

Ulga na złe długi

W tarczy antykryzysowej ujęto rozszerzoną wersję tzw. ulgi na złe długi, która – według założeń – zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zwiększenia dochodu, który to jest podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

Jak wyjaśnia się na rządowej stronie internetowej, niewprowadzenie takiego obowiązku spowodowałoby, że przedsiębiorcy

byliby zobowiązani do uwzględnienia w podstawie obliczenia zaliczki kwoty nieuiszczonych zobowiązań, również wówczas, gdy brak zapłaty spowodowany byłby brakiem środków finansowych związanych z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa.

Co istotne, prawo do obniżenia podstawy obliczenia zaliczki o wierzytelności pozostaje bez zmian i nie ma również określonej ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty zaniechania podwyższenia dochodu, który jest podstawą obliczenia zaliczki. Warto wskazać, że ulga na złe długi dotyczy zaliczek z okresu marzec-grudzień 2020, a cały program sprowadza się de facto do nieuwzględniania przez podatnika zobowiązań w zaliczkach na poczet podatku.

Kto może skorzystać z rozszerzonej ulgi na złe długi? Czy pomoc dotyczy jedynie pewnego sektora przedsiębiorców, czy też może wszystkich?

Pomoc przedsiębiorcom podczas epidemii koronawirusa

Z rozwiązania mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty (negatywne konsekwencje ekonomiczne) z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, a także ich przychody spadły o co najmniej 50% w odniesieniu do roku 2019.

Jeżeli chodzi o formy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, to warto wskazać, że ulga na złe długi dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorców, tj. niezależnie od formy prowadzenia działalności, a także bez rozróżnienia na wielkość przedsiębiorcy. Z ulgi na złe długi korzystać mogą więc mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, a także duzi przedsiębiorcy – wraz z tymi, którzy opodatkowani są ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulga na złe długi została już wcześniej wprowadzona do do polskiego porządku prawnego, a tarcza antykryzysowa w pewien sposób ją rozszerza.

Tarcza antykryzysowa jest niezwykle rozbudowanym (aż nadto) rozwiązaniem, które zawiera szereg ułatwień, pomagających przedsiębiorcom w przeżyciu obecnego kryzysu. Złośliwi twierdzą, że zamienia ona kulę u nogi na kajdanki, ale nie da się ukryć, że lepsza jakakolwiek pomoc, niż żadna. I nie chodzi tutaj o żaden symetryzm, a o możliwość przetrwania na rynku