Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” będzie można uzyskać dużo łatwiej, a jego wysokość wzrośnie

Dobre wiadomości Zdrowie Dołącz do dyskusji (290)
Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” będzie można uzyskać dużo łatwiej, a jego wysokość wzrośnie

Dofinansowanie z programu czyste powietrze będzie szerzej dostępne i w wyższej wysokości. Prezydent na konferencji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, przedstawił założenia zmian w programie.

Dofinansowanie „Czyste powietrze”

Serwis „wPolityce.pl” donosi o zmianach w programie „Czyste powietrze”. Dofinansowanie ma być znacznie wyższe, a sama pomoc udzielana będzie w łatwiejszy sposób. Jak zapewniał Prezydent RP:

Ułatwimy dostęp do programu „Czyste powietrze”. Dofinansowania dla rodzin o niższych dochodach będą większe

Prezydent na specjalnej konferencji odbywającej się w Pałacu Prezydenckim chwalił program dofinansowań „Czyste powietrze” wskazując, że sprawdza się w praktyce i z jego użyciem będzie można sukcesywnie poprawiać jakość powietrza w Polsce.

Andrzej Duda dodał:

Cieszę się bardzo, że na poziomie centralnym podjęliśmy w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy bardzo zdecydowane działania ze strony polskiego państwa zmierzające do tego, aby w całej Polsce była możliwość zlikwidowania smogu, zlikwidowania niskiej emisji i doprowadzenia do tego, że powietrze w Polskich miastach, w polskich wsiach, także w mniejszych miejscowościach będzie czyste

Co ma się znaleźć w nowelizacji?

Dofinansowanie „Czyste powietrze” dla rodzin

Przedmiotem zachwalanych przez Prezydenta RP zmian w dofinansowaniu „Czyste powietrze” jest rozszerzenie dostępności świadczeń o rodziny o niższych dochodach. Po uchwaleniu nowelizacji miałoby to być dużo łatwiejsze. Na to wskazuje również Michał Kurtyka, Minister Klimatu, który współtowarzyszył Prezydentowi RP w przedstawianiu zmian. Minister podkreślił również, że:

Od samego początku mamy świadomość, że walka ze smogiem, kwestia czystego powietrza, jest wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoimy, jako naród, jako państwo, jako mieszkańcy naszego kraju, czy to miast, czy wsi. Chcemy z tym smogiem się rozprawić, chcemy z nim walczyć

Zakładane zmiany, w formie uproszczeń, mają mieć „kompleksowy charakter”, nie tylko co do procedury przyznawania świadczenia, ale i co do oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Dofinansowanie „Czyste powietrze” ma być w dalszej perspektywie rozszerzanie w odniesieniu do założeń, ale także zakresu podmiotów, którym przysługuje świadczenie.

Czy to dobry kierunek?

Rządowy program „Czyste powietrze” ma przyczynić się do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych na te, które w sposób mniej negatywny oddziaływują na środowisko. Obecnie można uzyskać od 7 do 53 tys. złotych dofinansowania, a sama pomoc odbierana jest pozytywnie.

Warto jedna zdawać sobie sprawę z tego, że sam progam dofinansowań „Czyste powietrze” nie rozwiąże problemu. Na jakość powietrza w Polsce składa się wiele czynników, z czego ten podstawowy znajduje się w mentalności Polaków, która – jako pierwsza – powinna ulec zmianie.

Samą nowelizację będzie można ocenić, gdy udostępnione zostaną szczegóły, a przede wszystkim – projekt zmian w przepisach regulujących świadczenie. Wówczas będzie wiadomo, w jaki sposób rządzący chcą pomóc zarówno najuboższym, jak i środowisku.