Kolejny ważny termin dla przedsiębiorców – dziś mija termin zapłaty podatku VAT

Firma Podatki dołącz do dyskusji (11) 25.07.2019
Kolejny ważny termin dla przedsiębiorców – dziś mija termin zapłaty podatku VAT

Edyta Wara-Wąsowska

Mamy dziś 25. dzień miesiąca, a zatem – ważny termin dla przedsiębiorców. Do 25. dnia każdego miesiąca należy bowiem zapłacić podatek od towarów i usług. O czym należy przy okazji pamiętać i kto konkretnie jest zobowiązany do zapłaty podatku w tym terminie?

Wpłacanie podatku za okresy miesięczne: podatnik VAT czynny

Jednym z podstawowych obowiązków podatników VAT jest obliczanie i wpłacanie podatku za okresy miesięczne. Podatnicy powinni dokonywać wpłat do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatek należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego; dodatkowo podatnik musi pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-7.

25. dzień miesiąca to także termin rozliczenia dla małych podatników

Tzw. mali podatnicy to podatnicy, którzy nie przekraczają rocznie ustalonego odgórnie obrotu. Są uprawnieni do korzystania z kasowej metody rozliczania VAT. W przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uiszczenia należności przez kontrahenta (części lub całości), jednak nie później niż 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub usługi. Z tego względu mały podatnik VAT, który wybrał tę formę rozliczania, musi obliczyć i wpłacić podatek VAT za okresy kwartalne. Analogicznie jak w przypadku rozliczeń miesięcznych, wpłata powinna być dokonana do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy przy tym pamiętać, że jeśli uregulowanie należności nastąpiło tylko w części, to obowiązek podatkowy również powstaje tylko w tej części.

Co z kolei z małymi podatnikami, którzy nie wybrali rozliczenia metodą kasową? Oni również będą mogli kwartalnie rozliczać VAT, muszą jedynie spełnić jeden warunek. Chodzi po prostu o zgłoszenie chęci rozliczania kwartalnego do naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku tych podatników obowiązywać będzie deklaracja VAT-7 K.

Kto oprócz podatników czynnych VAT powinien również zapłacić podatek VAT do 25. dnia miesiąca?

Warto pamiętać, że nie tylko czynni podatnicy VAT mają obowiązek obliczyć i zapłacić podatek na rachunek urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca. Ten sam termin dotyczy również osób prawnych, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Oni rozliczają podatek VAT UE za miesiąc poprzedni.