COVID-19 jest chorobą zawodową, ale tylko wśród pracowników służby zdrowia

Praca Zdrowie dołącz do dyskusji 07.06.2020
COVID-19 jest chorobą zawodową, ale tylko wśród pracowników służby zdrowia

Justyna Bieniek

Czy zachorowanie na COVID-19 może zostać uznawane za chorobę zawodową? Okazuje się, że tak. Warunkiem jest zarażenie chorobą w związku z wykonywaniem pracy zawodowej. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, danej osobie przysługuje zakres świadczeń z tego tytułu.

Choć, jak obserwujemy od kilku tygodniu, do zakażeń koronawirusem dochodzi dość często w dużych zakładach pracy. Jak choćby ostatnie przypadki wśród górników. To niestety nie każdy przypadek zarażenia oraz wywołanych na jego skutek następstw można uznać za chorobę zawodową.

COVID-19 chorobą zawodową

Patrząc na definicję choroby zawodowej zawartej w kodeksie pracy, bardzo ważne jest określenie, czy związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy jej powstaniem a narażeniem zawodowym. Jak wiadomo, choroba zawodowa pracownika powstaje na skutek działania czynników szkodliwych dla zdrowia lub na skutek samego sposobu wykonywania czynności służbowych. Musi ona być wywołana przez czynniki występujące w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, tzw. narażeniem zawodowym.

To właśnie te przesłanki są decydujące w kwestii określenia, czy dana choroba rzeczywiście wiąże się z wykonywaną pracą. Oczywiście w przypadku górników trudno taki związek odnaleźć. Bardziej oczywiste połączenie będzie zachodzić w przypadku pracowników służby zdrowia. Wśród nich, według wszelkich interpretacji COVID-19 można uznać za chorobę zawodową.

Budząca początkowo wątpliwości interpretacja została potwierdzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską. Ministerstwo wskazuje, że wykaz chorób zawodowych dołączony do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych zawiera choroby zakaźne lub pasożytnicze, do kategorii, których można zaliczyć koronawirus. Wirus SARS znajduje się również w wykazie dołączonym do rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Jeżeli pomiędzy zarażeniem a wykonywanymi obowiązkami służbowymi będzie istnieć związek przyczynowo-skutkowy COVID-19 będzie chorobą zawodową. Osobie nią dotkniętej, w zależności od skutków zdrowotnych, jakie choroba wywoła, będzie przysługiwać określone świadczenie.