Chcesz płacić niższy podatek? Zostań członkiem związku zawodowego

Podatki Dołącz do dyskusji (100)
Chcesz płacić niższy podatek? Zostań członkiem związku zawodowego

Jednym z wielu elementów Polskiego Ładu była specjalna ulga mająca sprzyjać zaangażowaniu społecznemu obywateli. Pracownicy należący do związków zawodowych mogą odliczyć 300 zł od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Teraz ma się to zmienić, bo jej wysokość wzrośnie do 500 zł. Oznacza to jeszcze niższy podatek dla związkowców.

Powodem zwiększenia maksymalnej wysokości ulgi dla związkowców jest planowane obniżenie podstawowej stawki podatku PIT

Polski Ład, oprócz zdewastowania podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przyniósł także kilka ciekawych pomysłów. Jednym z nich jest ulga dla związkowców mająca skłonić Polaków do wstępowania do organizacji pracowniczych. Pracownicy należący do związków zawodowych mogą dzięki niej odliczyć od podstawy opodatkowania wysokość składki członkowskiej. To nawet do 300 zł rocznie. Teraz rządzący stwierdzili, że niższy podatek dla związkowców w obecnym kształcie to za mało i postanowili zwiększyć maksymalną wysokość ulgi do 500 zł.

Jak podaje portal Bankier.pl, rząd zaakceptował właśnie wyżej wspomnianą poprawkę do ulgi dla związkowców, którą to zaproponował NSZZ „Solidarność”. Ministerstwo Finansów uzasadnia takie posunięcie innymi ważnymi zmianami będącymi korektami dotychczasowych rozwiązań w ramach Polskiego Ładu.

Postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.

Warto przy tym zauważyć, że realna korzyść dla pracownika wyniesie raptem około kilkudziesięciu złotych rocznie. Ulga dla związkowców zmniejsza w końcu jedynie podstawę opodatkowania – czyli kwotę jeszcze przed uwzględnieniem stawki podatku dochodowego. Tym samym jej zmniejszenie rzeczywiście oznacza również mniejszą korzyść dla podatnika z tytułu zastosowania ulgi.

Nieco niższy podatek dla związkowców to rozwiązanie korzystne dla pracowników i mało kosztowne dla państwa

Jeszcze niższy podatek dla związkowców to nie wszystko. Kolejną istotną zmianą w uldze będzie możliwość dokumentowania wydatków z tytułu składki członkowskiej w danym związku zawodowym. Uzasadnienie do projektu zmian sugeruje wprowadzenie bardzo zdroworozsądkowego rozwiązania.

Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych

Ulga dla związkowców nie jest złym rozwiązaniem. Do 500 zł niższej podstawy opodatkowania rocznie trudno byłoby porównywać do benefitów z tytułu programu Rodzina 500 Plus. Nie stanowi większego obciążenia dla budżetu państwa. Co ważne: dotyczy nie tylko działaczy związkowych, ale wszystkich pracowników będących członkami związków zawodowych.

Równocześnie obecność organizacji związkowych w danym miejscu pracy korzystnie wpływa na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Niezależnie od tego, jak oceniamy działalność poszczególnych wiodących organizacji związkowych, pewna prawidłowość pozostaje zachowana. Im więcej pracowników należy do związków zawodowych, tym lepszą mają możliwość oddziaływania na pracodawców. Co więcej, w Polsce według danych z 2018 r. działało 12,5 tysiąca organizacji związkowych. Dlatego właśnie nieco niższy podatek dla związkowców to generalnie dobre i korzystne rozwiązanie.