Urlop na żądanie po świętach – czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Praca Dołącz do dyskusji (178)
Urlop na żądanie po świętach – czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Urlop na żądanie po świętach to pomysł, który może pojawić się u wielu pracowników. Zwłaszcza, że niektórzy woleliby spędzić więcej czasu z rodziną, z którą dawno się nie widzieli. Czy pracodawca może jednak odmówić skorzystania z urlopu na żądanie, a jeśli tak, to w jakiej sytuacji? 

Urlop na żądanie 2019: co do zasady pracodawca nie powinien go odmówić

Urlop na żądanie umożliwia pracownikowi wzięcie dnia wolnego w niemal dowolnym momencie. Zazwyczaj ten rodzaj urlopu wykorzystuje się w sytuacji, gdy dzieje się coś, czego trudno było się spodziewać, a co wymaga jak najszybszej reakcji. Przykładem może być konieczność odwiedzenia jakiegoś członka rodziny ze względu na nagłe pogorszenie się jego stanu zdrowia czy np. awaria w mieszkaniu. Pracownik nie musi podawać pracodawcy powodu, dla którego chce skorzystać z urlopu. Jedyne do czego jest zobowiązany, to zgłoszenie żądania najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Co do zasady, niezależnie od powodu, urlop na żądanie nie powinien być blokowany przez pracodawcę. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. A to oznacza, że urlop na żądanie po świętach w niektórych sytuacjach jest zagrożony.

Urlop na żądanie po świętach: w niektórych sytuacjach pracodawca może nie zgodzić się na wolne

Urlop na żądanie jest o tyle specyficzny, że zazwyczaj pracownik zgłasza żądanie w tym samym dniu, w którym chce mieć wolne. Ważna jest jedynie skuteczność powiadomienia. To w praktyce sprowadza się często do tego, że pracownik po prostu dzwoni do pracodawcy lub wysyła mu e-mail. Czasem jednak okazuje się, że akurat wtedy sytuacja w firmie nie pozwala na takie nieobecności. Pracodawca może odmówić urlopu na żądanie powołując się na art. 100 par. 2 pkt 4 Kodeksu pracy:

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

(…)

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

Chodzi oczywiście o dobro zakładu pracy. Może być ono zagrożone, jeśli np. zaistniała ważna, nieprzewidziana wcześniej sytuacja lub zagrożona jest ciągłość pracy w firmie. Przykład? Wszyscy pracownicy jednocześnie wpadli na pomysł, że urlop na żądanie po świętach to doskonałe rozwiązanie.

Należy też pamiętać, że urlop na żądanie jest bezpodstawny, jeśli pracownik znacznie wcześniej wiedział, że danego dnia nie będzie mógł stawić się w pracy. W sytuacji, gdy ktoś już od dawna planował, że dzień po świętach spędzi jeszcze u rodziny, powinien w inny sposób usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy.

Okazuje się zatem, że urlop na żądanie po świętach nie w każdej sytuacji będzie respektowany przez pracodawcę. Należy jednocześnie pamiętać, że pracodawca może odmówić urlopu tylko w sytuacjach wyjątkowych.