Nosząc biżuterię w pracy, narażasz swoje zdrowie

Praca Dołącz do dyskusji
Nosząc biżuterię w pracy, narażasz swoje zdrowie

Brak znajomości przepisów BHP naraża zdrowie i życie Twoje i współpracowników – lepiej ich nie lekceważyć.

Przepisy BHP powinny być znane każdemu pracownikowi zatrudnionemu w firmie. Niestety wiele szkoleń odbywa się na zasadzie pogadanki „behapowca”, po której pracownicy podpisują protokół odbycia szkolenia i śmigają do pracy. Gdyby zrobić choćby test sprawdzający ile z przekazanej wiedzy trafiło do pracowników, to według mnie wyniki byłyby opłakane. Brak znajomości przepisów BHP naraża zdrowie i życie Twoje i współpracowników – lepiej ich nie lekceważyć.

Państwowa Inspekcja Pracy podaje przykłady, w których nie zastosowano się do przepisów BHP, co doprowadziło do dotkliwych uszczerbków na zdrowiu. Wypadkom, które przytrafiły się pracownikom różnych podmiotów, można było zapobiec, gdyby nie ich beztroska i wiara w to, że „im nic się nie stanie”.

W jednym z zakładów przeprowadzono dochodzenie w sprawie wypadku jednej z pracownic. Okazało się, że chciała ona odłożyć niezbyt ciężką paczkę na regał i aby tego dokonać, weszła na drabinę. Była ubrana w klapki. Odłożyła paczkę tak niefortunnie, że zaczęła się ona zsuwać i spadać. Chcąc złapać spadający karton, straciła równowagę i aby się ratować chwyciła za metalowy słup regału. Niestety zaczepiła o niego obrączką, a drabina wysunęła się spod jej stóp. W konsekwencji urwała sobie palec.

Dochodzenie inspektora PIP wykazało, że pracownica nie była dostatecznie przeszkolona z zakresu BHP, a regały magazynowe nie zostały należycie zabezpieczone przed możliwością zaczepienia elementem garderoby o wystające elementy – pouczono nie tylko pracodawcę, ale także producenta regałów, które, mimo iż wykonano zgodnie z projektem, nie zostały należycie zabezpieczone przed możliwością wystąpienia takich wypadków jak opisany powyżej.

W innym przypadku jednemu z pracowników wirująca tarcza tnąca wciągnęła dłoń wraz z nałożoną na nią rękawicą ochronną. W konsekwencji tarcza zmiażdżyła jeden z palców pracownika. Kontroli dokonano dopiero po zgłoszeniu sprawy przez policję na wniosek poszkodowanego. Pracodawca nie zgłosił tego zdarzenia Inspektoratu pracy, to nie zapewnił pracownikom bezpieczeństwa – tarcza nie była odpowiednio zabezpieczona specjalną osłoną, pilarkę obsługiwano w rękawicach roboczych, nie było należytego nadzoru nad pracą zatrudnionych ludzi. Pracodawcę ukarano mandatem.

W każdym zakładzie pracy, a nawet biurze może zdarzyć się wypadek. Warto dobrze zapoznać się z zasadami BHP obowiązującymi na danym stanowisku, czy w firmie, gdyż ich nieznajomość, a także niepełne przeszkolenie w obsłudze urządzeń i wyposażenia roboczego może narazić nas nie tylko na uszczerbek na zdrowiu, kalectwo, ale także na utratę życia.

Masz problemy lub wątpliwości związane z naruszaniem zasad BHP, wypadkami zatajanymi przez pracodawcę lub problemami z wypłatą odszkodowania za wypadki podczas pracy i chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika? Z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Zdjęcie z serwisu shutterstock.com