Chcesz założyć własną firmę? Kilka rzeczy, o których warto pomyśleć przed podjęciem tej decyzji

Biznes Firma Praca Dołącz do dyskusji (182)
Chcesz założyć własną firmę? Kilka rzeczy, o których warto pomyśleć przed podjęciem tej decyzji

Zakładanie własnego biznesu nie jest szczególnie skomplikowane. Mimo tego przyszli przedsiębiorcy czasem zwyczajnie nie wiedzą od czego zacząć. Przede wszystkim należało by rozstrzygnąć kilka zasadniczych kwestii. Oto co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy.

Co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy?

Mnogość formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności może skutecznie chłodzić zapał przyszłego przedsiębiorcy. Paradoksalnie założenie firmy nie należy jednak do skomplikowanych czynności. Kluczem jest zatem rozstrzygnięcie wielu decydujących kwestii jeszcze przez rejestracją firmy, by zoptymalizować formę planowanego biznesu. Na co warto zwrócić uwagę?

Czy własna firma się opłaca?

Jest to fundamentalne pytanie, na które odpowiedź stanowi wypadkowa kilku czynników. Własna firma generuje bowiem koszty, z którymi nie musimy się liczyć w przypadku pracy na etacie. Koszty prowadzenia działalności są tym wyższe, im dynamiczniej rozwija się firma. Istotny jest też wkład własny, jaki jesteśmy w stanie wnieść na początek. Jeżeli zatem zamierzamy ulokować w firmie wszystkie oszczędności, należało by rozpocząć od solidnego biznesplanu. Pomoże on ustalić kiedy firma zacznie przynosić określone zyski i czy w perspektywie długofalowej ma szansę na realny rozwój. Najprostszym testem jest bilans zysków i strat przeprowadzony pomiędzy firmą a etatem. Rezultat wypadający na niekorzyść własnej działalności to sygnał, że biznesplan należy zmodyfikować.

Samodzielnie czy ze wspólnikiem?

To kluczowa kwestia szczególnie dla osób, które zakładają, że własna firma będzie wymagała dużego zaangażowania więcej niż jednej osoby. Bywa, że na wspólnika decydujemy się wyłącznie ze względu na brak wystarczającego kapitału początkowego lub liczne obowiązki pozazawodowe. W rzeczywistości zaangażowanie wspólnika może być niewspółmierne do oczekiwań i spowodować szereg trudności technicznych i finansowych. Z drugiej strony spółka nie tylko rozkłada na wspólników zyski, ale również przenosi na nich ciężar odpowiedzialności przy wszelkich czynnościach. Spółka z zaufanym partnerem to dobra forma działalności dla osób, które obawiają się nadmiaru obowiązków przy prowadzeniu firmy.

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

Co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy? Przede wszystkim to jaką preferujemy formę prawną działalności gospodarczej. Oznacza to, że przyszły przedsiębiorca musi wiedzieć czy wybrać jednoosobową działalność czy np. spółkę.

Obowiązujące w Polsce przepisy zakładają następujące formy prawne działalności gospodarczej:

– jednoosobowa działalność gospodarcza, tzw. samozatrudnienie;
– spółka cywilna;
– spółka handlowa (kapitałowa lub osobowa).

Najprostszą formą prawną działalności gospodarczej jest oczywiście samozatrudnienie. W tej formie przedsiębiorca może zarejestrować firmę nawet przez Internet. Nie musi również posiadać minimalnego kapitału, a działalność może prowadzić w oparciu o zasady ogólne, ryczałt lub kartę podatkową.

Spółki to zdecydowanie bardziej skomplikowane formy działalności gospodarczej. Zarówno księgowość, rejestracja, wysokość kapitału początkowego jak i odpowiedzialność różni się w zależności od rodzaju spółki.

Niektóre formy prawne wiążą się z pewnymi ograniczeniami, np. spółkę partnerską, zgodnie z polskim prawem, mogą tworzyć wyłącznie przedstawiciele tzw. wolnych zawodów (np. inżynier, broker, doradca podatkowy, adwokat itd.).

Czy małą firmę trzeba rejestrować?

Najczęściej nie ma konieczności rejestrowania firmy wykonującej tzw. drobną działalność, czyli taką, której przychody w ciągu roku nie przekraczają połowy ustalonej płacy minimalnej. W roku 2019 wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2250 zł. Przychody na działalności nierejestrowanej nie mogą zatem przekroczyć miesięcznie kwoty 1125 zł. Wówczas działalność taka może pozostać nierejestrowana, co oznacza brak konieczności zgłaszania jej do CEIDG, urzędu skarbowego czy GUS. Osoby korzystające z tego rozwiązania nie muszą również posiadać numeru REGON i NIP. Jednym z niewielu obowiązków należących do przedsiębiorców nierejestrowanych jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Formę tę wybierają najczęściej osoby wykonujące niedrogie usługi lub zarabiające na drobnym handlu.

Czy można założyć firmę bez kapitału?

Zasadniczo firmę można założyć od przysłowiowego zera, niemniej szansę powodzenia przedsięwzięcia zwiększa kapitał początkowy. Dobry pomysł na biznes ma szansę być sfinansowany np. z funduszy Unii Europejskiej lub przez Urząd Pracy. Na rynku obecne są również programy dedykowane młodym przedsiębiorcom. O ile prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi najmniejsze wyzwanie, o tyle firma zatrudniająca więcej niż jedną osobę musi się liczyć z wyższymi kosztami już od pierwszego miesiąca. Na uwadze należy mieć choćby konieczność uiszczania składek ZUS czy wynagrodzenia pracowników.

Czy mogę kupić i prowadzić gotowy biznes?

Nie wszystko co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy ma znaczenie w przypadku, gdy bierzemy pod uwagę tzw. gotowy biznes. Tu bowiem kupujemy istniejące rozwiązanie, które wymaga głównie rozsądnego zarządzania. Do rozwiązań takich zaliczamy np. franczyzę. Jest to idealny model biznesowy dla osób, które chcą działać pod szyldem znanej marki. Franczyzobiorca może liczyć nie tylko na prawo do logo, patentów czy koncepcji biznesowej, ale i na promocję. Franczyzodawcy najczęściej pomagają również w znalezieniu dogodnej lokalizacji, wyposażeniu i zatowarowaniu. Służą swoim doświadczeniem również w kwestiach problematycznych, w ramach tzw. pakietów franczyzowych.

Franczyza wymaga niestety konkretnego kapitału. Koszty takiego przedsięwzięcia wahają się od kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów.

Informacje o formalnych aspektach rejestrowania działalności opisaliśmy w artykule „jak zarejestrować firmę w urzędzie”. Świeżo upieczonym przedsiębiorcom polecamy natomiast lekturę: „Pierwsze kroki po założeniu firmy”.