Dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym. Odpowiadamy czy można oddać dziecko do adopcji, a potem przejąć majątek jego rodziny

Prawo Rodzina Dołącz do dyskusji
Dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym. Odpowiadamy czy można oddać dziecko do adopcji, a potem przejąć majątek jego rodziny

Kwestie związane z adopcją dziecka zawsze są niezwykle trudne dla wszystkich zainteresowanych stron. Szczególnie jeśli biologiczni rodzice małoletniego żyją. W takiej sytuacji prawo powinno zapewnić ochronę zarówno przysposobionemu, jak i przysposabiającym, także w sprawach spadkowych. Sprawdź, jak wygląda dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym.

Czym jest przysposobienie niepełne?

Przysposobienie niepełne to instytucja prawa rodzinnego, która rodzi skutki prawne tylko między przysposabiającymi a przysposabianym. W takim przypadku nie tworzy się więź między małoletnim a całą rodziną adopcyjną. Zgodnie z artykułem 124 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego”. Jeśli obydwoje małżonkowie posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie ma możliwości przysposobienia małoletniego jedynie za zgodą jednego z nich.

Jak wygląda dziedziczenie przy przysposobieniu niepełnym?

Prawo spadkowe dopuszcza dwie formy dziedziczenia: testamentową oraz ustawową. W pierwszym przypadku sytuacja jest stosunkowo jasna. Jeśli spadkodawca zostawił wiążący testament, podział majątku po jego śmierci odbywa się według jego zapisów. Warto również pamiętać, że dziecku należy się zachowek w postaci przynajmniej połowy udziału w spadku, jaki by mu się należał. Taka sytuacja ma miejsce w momencie pominięcia krewnego w testamencie bez wydziedziczenia.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub nie jest on uznany za ważny, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Jak sama nazwa wskazuje, podstawą do ustalenia udziałów w spadku są w przepisy ustawy — Kodeks cywilny.

Jak więc dzielony jest spadek w przypadku dziedziczenia przez osobę przysposobioną niepełnie? Zastosowanie mają tu przepisy artykułu 937 Kodeksu cywilnego, który wyróżnia w tej sytuacji trzy przypadki:

  • zrównanie dzieci przysposobionych niepełnie z dziećmi biologicznymi,
  • brak zachodzącego dziedziczenia pomiędzy przysposobionym a krewnymi przysposabiającego,
  • brak dziedziczenia biologicznych rodziców przysposobionego, a w ich miejsce dziedziczenie przysposabiających, lecz podstawą do dziedziczenia pozostają relacje wynikające z pokrewieństwa z dalszymi krewnymi.

Jak widać, orzeczenie sądu opiekuńczego w zakresie rodzaju adopcji ma duży wpływ na to, jak będzie wynikało dziedziczenie w przyszłości. W przypadku przysposobienia pełnego prawo do spadku przysposobionego zrównuje się z biologicznymi dziećmi przysposabiającego. Inaczej wygląda kwestia tzw. adopcji niepełnej. Jednak również w tym przypadku przepisy stoją na stanowisku ochrony adoptowanego, jak i rodziny adopcyjnej, przed ewentualnymi roszczeniami spadkowymi biologicznej rodziny, która porzuciła dziecko.