Egzekucja z wyroku karnego. Jak wyegzekwować zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (194)
Egzekucja z wyroku karnego. Jak wyegzekwować zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Wyrok w sprawie karnej również może być egzekwowany przez komornika. Egzekucja z wyroku karnego ma miejsce jeżeli sąd zasądził naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem. Ponieważ najczęściej ma ono postać pieniężną taki wyrok może, a czasami musi podlegać egzekucji.

Z wyrokiem karnym do komornika

Jednym z efektów rozprawy karnej jest, obok skazania oskarżonego, również uzyskanie roszczenia. Procedura daje możliwość wystąpienia z powództwem cywilnym wraz z oskarżeniem. Pokrzywdzony lub prokurator mają możliwość złożyć wniosek o naprawienie szkody lub o zadośćuczynienie albo odszkodowanie. W takiej sytuacji podczas rozprawy karnej sąd rozpozna również ten wniosek i jeżeli uzna go za słuszny zasądzi odpowiednią kwotę. Roszczenie to stanie się równocześnie częścią wyroku karnego.

Może właśnie z tego powodu wiele osób zadaje sobie pytanie, co z takim wyrokiem można zrobić i jak dochodzić swojego roszczenia, jeżeli skazany nie jest skory do samodzielnego uregulowania należności. Odpowiedź jest na szczęście bardzo prosta. Wyrok wydany w sprawie karnej jest takim samym tytułem egzekucyjnym, jak wyrok w sprawie cywilnej. Po zaopatrzeniu go w klauzule wykonalności stanie się tytułem wykonawczym i może zostać skierowany do egzekucji komorniczej.

Egzekucja zadośćuczynienia z wyroku karnego

Jeżeli więc w wyroku karnym zasądzono na naszą rzecz określoną sumę pieniężną, w pierwszej kolejności należy wystąpić do sądu karnego o nadanie mu klauzuli wykonalności w zakresie punktu, w którym należność ta została zasądzona. Wniosek można skierować do wydziału sądu, który wydał wyrok. Nie podlega on opłacie. Po nadaniu klauzuli wykonalności możemy udać się z nim do komornika, który na jego podstawie będzie mógł wszcząć egzekucję. Ta będzie wyglądała tak samo jak w przypadku innych egzekucji (jak napisać wniosek egzekucyjny).

Warto pamiętać, że często obowiązek naprawienia szkody jest elementem próby, którą sąd orzekł w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie. Jeżeli więc sprawca szkody jej nie naprawi (czyli nie zapłaci pieniędzy) to w konsekwencji takie postępowanie może być ponownie podjęte a sprawca może trafić do więzienia.