ZUS opublikował listę emerytalnych bogaczy. A przy okazji wskazał, że najniższa pobierana emerytura wynosi… 2 grosze

Praca dołącz do dyskusji (9) 19.10.2020
ZUS opublikował listę emerytalnych bogaczy. A przy okazji wskazał, że najniższa pobierana emerytura wynosi… 2 grosze

Marzena Sosnowska

30133 zł. Tyle co miesiąc pobiera najwięcej otrzymujący emeryt. Najwięcej pobierająca od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kobieta otrzymuje 23837 zł miesięcznie. 

Do najnowszych danych dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Wynika z nich, że liczba emerytów zarejestrowanych w ZUS-ie to 5,92 mln osób, zaś przeciętne świadczenie emerytalne wypłacone w lipcu to 2476 zł brutto.

Najwyższa emerytura w Polsce – 30133 zł

Najwięcej otrzymujące osoby łączy jedno: pracowały znacznie dłużej, niżeli tego od nich wymagano.

Rekordzista, dostający 30133 zł miesięcznie, ma 86 lat i przepracował 62 lata. To pracownik fizyczny ze średnim wykształceniem, który pracował przy produkcji ołowiu, cynku i cyny. Druga z osób (28650 zł miesięcznie) ma 83 lata, pracowała 59 lat przy wytwarzaniu produktów przemiału zbóż. Trzeci z najlepiej uposażonych mężczyzn (23797 zł) ma 79 lat, przepracował 57 lat i zajmował się realizacją projektów budowlanych.

Wśród kobiet najwięcej – 23 837 zł – otrzymuje 82-latka, która pracowała 61 lat w sektorze finansów. Dalsze „miejsca” zajmują 74-latka, która przepracowała 54 lata (i otrzymuje 16364 zł miesięcznie) oraz 78-latka, która zajmowała się przez ponad pół wieku działalnością publiczną, w tym na stanowiskach kierowniczych (15647 zł).

Najwyższa emerytura w Polsce to jedno, a na drugim biegunie…

Na drugim biegunie są osoby otrzymujące świadczenia groszowe. Najczęściej to przypadki, gdy ktoś odprowadził w swoim życiu 1-2 składki emerytalne. Dziesięć osób w Polsce pobiera emeryturę w wysokości od dwóch do 10 groszy.

DGP zaznacza, że w przypadku osób, które zaczęły pracę przed wejściem w życie obecnego systemu – czyli przed 1999 r. – jest bonus w postaci tzw. kapitał początkowy. To wyliczony z góry zapis na koncie wynikający z aktywności zawodowej w poprzednim systemie. Emeryt-rekordzista zgromadził aż 2,4 mln zł kapitału na swoim koncie, który następnie jest w comiesięcznych ratach wypłacany.

Generalna zasada wypłat emerytalnych jest taka, że zgromadzony kapitał w chwili przejścia na emeryturę jest dzielony przez średnie dalsze trwanie życia. W przypadku 65-latka średnie dalsze trwanie życia przy wyliczaniu świadczenia wynosi 217 miesięcy, czyli 18 lat, a w przypadku 80-latka to 104 miesiące, czyli 8,5 roku.