Jakie odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie nam się należy?

Gorące tematy Państwo Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (54)
Jakie odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie nam się należy?

Odszkodowanie od Skarbu Państwa nie przysługuje za każde tymczasowe aresztowanie, ale tylko za te niewątpliwie niesłuszne. W niniejszym poście nie będę rozwodził się nad tym, które aresztowanie można uznać za niewątpliwie niesłuszne, ale skupię się na tym w jakiej wysokości według uznania sądów należy płacić za pobyt w areszcie.

Tytułem wstępu należy wskazać, że poszkodowany może otrzymać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Odszkodowanie ma zrekompensować uwięzionemu szkody majątkowe, które poniósł w związku  aresztowaniem, w konsekwencji wysokość i fakt poniesienia przez niego szkody powinien być co do zasady jednoznacznie wykazany. W tym zakresie mieszczą się np. utracone zarobki.

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie

W odniesieniu natomiast do zadośćuczynienia w orzecznictwie wskazuje się, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie tym niemniej poniżej wskazuje się przykładowe wysokości zadośćuczynień przyznawanych przez sądu (wydaje się to uzasadnione, gdyż np. odmiennie ,,przeżywa” tymczasowe aresztowanie osoba, która nie była nigdy wcześniej osadzona, odmiennie zaś osoba, która ma doświadczenie w tym zakresie).

W jednym z wyroków Sąd Apelacyjny uznał, że kwota 18 000 zł tytułem zadośćuczynienia za 84 dni aresztu jest wystarczająca, co jednak nie znalazło akceptacji w SN, który wyrok uchylił (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 10 grudnia 2015 r. II KK 275/15).

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał natomiast w jednym ze swych wyroków, że kwota 90 000 zł tytułem zadośćuczynienie za 89 dni aresztu jest wystarczająca. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał natomiast, że kwota 15 000 zł jest wystarczającą za 4 miesiące i 11 dni aresztu.

Sąd Okręgowy w Białymstoku natomiast przyjął, że za 7 miesięcy aresztu poszkodowanemu przysługuje kwota 16 500,00 zł, zaś Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim za 3 miesiące i 24 dni przyznał kwotę 10 000 zł. Sąd Apelacyjny w Katowicach w jednym ze swych wyroków zasądził kwotę 101.844,63 za 1 rok 3 miesiące i 15 dni tymczasowego aresztowania.

Wyciągając średnią z w/w wyroków można wskazać, że sądy zasądzały około 288 zł za dzień aresztu. Dane te oczywiście są przybliżone, gdyż wysokość zadośćuczynienia w każdym przypadku zależy od okoliczności danego przypadku, a także nie da się ukryć zręczności pełnomocnika pokrzywdzonego i poglądów danego składu sędziowskiego.

Jak wskazuje serwis lex.pl ,,W 2012 roku 171 niesłusznie aresztowanym lub zatrzymanym –wypłacono 4,5 mln zł odszkodowań. Zadośćuczynienie wypłacono 23 osobom – w sumie 638 tys. zł (za niesłuszne oskarżenie), a za aresztowanie i zatrzymanie – 8,9 mln zł – 286 osobom.”

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.