Mówisz, że przez parawany ciężko ci się chodzi po plaży? Powiedz to komuś na wózku…

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji
Mówisz, że przez parawany ciężko ci się chodzi po plaży? Powiedz to komuś na wózku…

Fundacja Machina Zmian jak co roku przeprowadziła audyt dostępności plaż. Po 440 km pieszej wędrówki brzegiem Bałtyku w ramach projektu „Plaża dostępna dla Wszystkich”, opublikowano raport. Jego wyniki alarmują – polskie plaże są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Fundacja Machina Zmian działa od 2007 roku. Jej głównym celem jest kształtowanie dostępnych oraz wygodnych przestrzeni spędzania wolnego czasu, takich jak restauracje, instytucje kultury, świetlice, czy właśnie plaże. To na nich skupia się projekt „Plaża dostępna dla Wszystkich”, w ramach którego Fundacja corocznie sprawdza, czy wejścia na plaże wskazane przez samorządy jako dostępne, faktycznie takie są.

Plaże dostępne dla Wszystkich – „440 km po zmianę”

Jak wskazuje Fundacja, podczas audytu dostępności plaż, wolontariusze pieszo pokonują polskie wybrzeże, sprawdzając te wejścia na plaże, które jednostki samorządu terytorialnego wskazały jako dostępne dla osób o różnym stopniu sprawności. W tym dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz z wózkami dziecięcymi.

Podczas „spaceru”, wolontariusze wypełniają listę kontrolną stworzoną przez fundacyjny zespół ds. dostępności. Zawiera ona pytania dotyczące różnych aspektów dostępności plaż. Na przykład: czy na plaży zainstalowano pochylnię umożliwiającą zjazd na wózku, czy są na niej powierzchnie utwardzone, jak zbudowane są toalety i natryski, a nawet – czy plaży można wypożyczyć amfibię (wózek do kąpieli morskich).

W 2021 roku audyt dostępności plaż odbył się już po raz drugi. Jak pisze Fundacja, w wykazie znajdują się plaże, które wprowadziły już rekomendowane udogodnienia. Jednak wiele z nich ma to jeszcze przed sobą.

Polskie plaże są niedostępne dla osób niepełnosprawnych

Z raportu wynika, że biorąc pod uwagę 12 kryteriów, na pasie wybrzeża od Świnoujścia po Krynicę Morską, spośród 87 audytowanych plaż, jedynie 28 jest dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jako „potencjalnie dostępne” wymieniono 12 plaż – oznacza to, że miejsca te po części spełniają kryteria audytu.

Aż 54%, czyli 47 badanych plaż uznano za niedostępne. Dlaczego polskie plaże są niedostępne dla osób niepełnosprawnych? Jak czytamy w treści raportu:

Właściwie brak jest rozwiązań ułatwiających orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku. Elementy wyposażenia plaż bardzo rzadko są skontrastowane a stosowane rozwiązania – pomosty, pochylnie czy schody – często wykonywane są z materiałów ażurowych (np krat stalowych).

Jak wskazują autorzy raportu, tak wykonane elementy znacznie utrudniają poruszanie się po nich osobom korzystającym z pomocy ortopedycznych (lasek/kul/chodzików). Są też niewygodne dla psów asystujących. W podsumowaniu audytu jest też mowa o tym, że wiele do życzenia pozostawia stan infrastruktury udogodnień:

Część elementów jest w złym stanie technicznym, część – po prostu zapiaszczona (np pochylnie), co również utrudnia lub uniemożliwia poruszanie się po nich.

Listę ocenionych plaż w podziale na dostępne, potencjalnie dostępne i niedostępne przedstawiono w załączniku nr 2.2 do raportu.


źródło: plazedlawszystkich.pl

Program Certyfikacji Dostępnych Plaż

Od tego roku Fundacja Machina Zmian, rozpoczęła również program certyfikacji, w ramach którego plaże spełniające najwyższe standardy dostępności infrastruktury plażowej zaprojektowanej w zgodzie z zasadami projektowania uniwersalnego, mogą uzyskać specjalny certyfikat. W ramach udziału w programie, dla gmin i operatorów plaż, Fundacja przewiduje sporo korzyści. Między innymi pakiet szkoleń, diagnozę potrzeb użytkowników plaż, czy bezpłatne wsparcie promocyjne.

Jak wskazuje sama Fundacja – do plaż w pełni dostępnych dla wszystkich jeszcze nam daleko. Autorzy raportu mają jednak nadzieję, że zarówno wyniki audytu, jak i nowy program certyfikacji znacząco wpłyną na poprawę obecnej sytuacji.

Z pełnym raportem można zapoznać się na tej stronie.