Wakacje kredytowe mogą przysługiwać również osobom prowadzącym działalność. Składajcie wnioski i reklamacje

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Wakacje kredytowe mogą przysługiwać również osobom prowadzącym działalność. Składajcie wnioski i reklamacje

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poprosił Ministra Finansów o wyjaśnienie, czy wakacje kredytowe są dla przedsiębiorców, którzy kupili mieszkanie lub dom w celach mieszkaniowych i mają tam zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Wakacje kredytowe dla przedsiębiorców

Samozatrudnieni, którzy wzięli kredyt hipoteczny na mieszkanie i wskazali jego adres, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, chcieliby skorzystać z możliwości odroczenia spłat rat kredytu jako konsumenci. Banki zapowiedziały, że wnioski o wakacje kredytowe złożone przez takie osoby będą odrzucane, ponieważ przedsiębiorca nie jest konsumentem. A przepisy mówią, że kredytodawca zawiesza spłatę kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska na wniosek konsumenta.  JDG nie wiedzą co robić, bo ustawa nie przewiduje żadnego trybu odwoławczego. W związku z tym, Rzecznik MŚP zwrócił się do Ministra Finansów z prośbą o rozstrzygnięcie kim, w świetle ustawy wprowadzającej wakacje kredytowe, jest konsument.

„W rzeczonym wystąpieniu Rzecznik MŚP Adam Abramowicz podkreślił, że brzmienie przywołanego przepisu rodzi pytania czy z tzw. wakacji kredytowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zawarł umowę o kredyt hipoteczny w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a jednocześnie ma zarejestrowaną działalność gospodarczą pod tym adresem”, informuje biuro Rzecznika. Poza tym Adam Abramowicz uważa, że przedsiębiorcy z sektora MŚP także powinni mieć tzw. wakacje kredytowe, bo tak samo w nich uderza wzrost oprocentowania kredytów.

Zdania są podzielone

Wśród prawników nie ma zgody co do tego, czy osobom w sytuacji opisanej przez Rzecznika przysługuje odroczenie spłaty kredytu czy też nie. Serwis prawo.pl przywołuje wypowiedź Adriana Zwolińskiego z Konfederacji Lewiatan, który uważa, że przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Powód? Wykorzystywanie mieszkania tak na cele mieszkaniowe, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej.

„A ustawa mówi wyraźnie, że cel, to zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Choćby po to, aby wykluczyć kupujących nieruchomości w celach inwestycyjnych”, mówi ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pytany o to samo przez prawo.pl, Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP, widzi już problem nieco inaczej. Jego zdaniem, samozatrudnieni, którzy zawarli umowę z bankiem jako osoby fizyczne w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego i mieszkają w tym lokalu będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Natomiast ci, którzy zawarli umowy z bankiem jako JDG i raty wrzucają w koszty, nie mają prawa do odroczenia ich spłaty, ponieważ ewidentnie występują tu jako przedsiębiorcy, a nie konsumenci.

Wniosek złożyć nie zaszkodzi

Bardziej korzystną dla przedsiębiorców interpretację przepisów prezentuje adwokat Anna Dombska. Pani mecenas wywodzi ją z kodeksu cywilnego, który za konsumenta uważa osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Stąd, zdaniem Anny Dombskiej, jeśli kredyt poszedł na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, to prowadzący działalność mają prawo do wakacji kredytowych.

Wobec tych rozbieżności i w oczekiwaniu na odpowiedź Ministra Finansów, według mecenas Dombskiej, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o odroczenie spłaty kredytu, a w razie jego odrzucenia kolejnym krokiem może być reklamacja. Tutaj znajdziecie informację, jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe.