Przedsiębiorcy mogą wliczyć w koszty firmowe wydatki na edukację, ale pod pewnymi warunkami

Firma Podatki dołącz do dyskusji (26) 30.07.2019
Przedsiębiorcy mogą wliczyć w koszty firmowe wydatki na edukację, ale pod pewnymi warunkami

Aneta Czarnecka

Najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na edukację. Fiskus przez długi czas utrzymywał odmienne stanowisko w tej sprawie – naukę zaliczał do wydatków osobistych.

Zmiana w podejściu fiskusa może ucieszyć przedsiębiorców. Specjaliści zalecają jednak ostrożność przy wliczaniu kosztów przeznaczonych na naukę do przychodów działalności. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, którzy ponoszą wydatki na studia menedżerskie MBA.

Edukacja, której przedsiębiorca nie odliczy

W dotychczasowej praktyce organy podatkowe wielokrotnie opiniowały kwestie związane z edukacją. Na przykład w jednej ze spraw fiskus stwierdził, że koszty prawnika świadczącego usługi prawne, ze szczególnym uwzględnieniem usług rzecznika patentowego, poniesione na uzyskanie tytułu doktora prawa są kwestią osobistą i do takich też wydatków należy je zakwalifikować, gdyż nie wiążą się one bezpośrednio z działalnością firmy.

Zbliżoną kwestią był przypadek lekarki, która prowadząc własną działalność, chciała wliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty poniesione na kurs językowy, w którym brała udział. Konieczność nauki argumentowała potrzebą zwiększenia kwalifikacji w przypadku pomocy medycznej cudzoziemcom. Organy podatkowe również uznały, że wydatki związane z nauką języka nie są bezpośrednim powodem zwiększania dochodów firmy, wobec czego należy zaliczyć je do kategorii wydatków osobistych.

Fiskus nie akceptuje także odliczania kosztów poniesionych na studia, które nie są bezpośrednio związane z dziedziną działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca ma prawo zaliczyć te wydatki, które rzutują na osiąganie przychodów lub utrzymania albo zabezpieczenia ich źródła.

A co z prawem jazdy?

Zmiana podejścia fiskusa do niektórych form zdobywania kwalifikacji nie rzutuje jednak na kursy prawa jazdy. Organy podatkowe wciąż traktują ten element edukacji jako wydatek osobisty. W rezultacie przedsiębiorcy nie mogą wliczyć do przychodów działalności kosztów poniesionych na naukę jazdy samochodem osobowym. Fiskus w tej sprawie pozostaje przy stanowisku, że ukończony kurs kategorii B jest popularną umiejętnością wykorzystywaną najczęściej w celach prywatnych.

Eksperci radzą, aby przedsiębiorcy nie obawiali się prób wliczania wydatków poniesionych na edukację do kosztów prowadzenia działalności. Istotne, aby były one odpowiednio udokumentowane i uzasadnione.